Kdo je Marek Šnajdr - "rebel" ???

6. listopadu 2012 v 14:38 | Dušan Streit |  Události, komentáře a odkazy

Bc. Marek Šnajdr

* 6. 1. 1975
Poslanec PČR (ODS), bývalý 1. náměstek ministra zdravotnictví, předseda správní rady VZP, podnikatel. Absolvoval Fakultu financí a účetnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze. V letech 1995-1996 působil jako konzultant předsedy Hospodářského výboru PČR. Následující dva roky řídil společnost HPC, a.s. Od roku 1996 byl dva roky členem představenstva Hutní projekt Frýdek-Místek a.s. V roce 1999 se stal finančním manažerem farmaceutické společnosti MERCK SHARP and DOHME IDEA. Mezi roky 2003-2006 řídil vnější vztahy a podporu obchodu ve farmaceutické společnosti PFIZER. Působil na pozici 1. náměstka ministra zdravotnictví. Předsedá správní radě Všeobecné zdravotní pojišťovny. V roce 2010 byl zvolen do Poslanecké sněmovny PČR.
Bc. Marek Šnajdr


Aby bylo jasno, tento článek není obhajobou Dr. Ratha, o němž si nemyslím nic lepšího. Ale jestli je na Ministerstvu zdravotnictví takový pořádek ve využití peněz a v účetnictví jako ve firmě v úpadku, již Šnajdr vedl, tak nechť raději už ten MMF nastoupí!
Všechno to začalo v roce 1996 funkcí generálního ředitele firmy HP Construct, a.s, od roku 1998 dosud v konkursu. Pan Šnajdr se sice holedbá, že jde o 12 let starou záležitost, ale začněme od konce:

Ještě v roce 2007, kdy už byl Šnajdr vysokým státním úředníkem, po něm až exekutor musel vymoci pravomocný soudem přiznaný dluh ve prospěch konkurzní podstaty HP Construct ve výši 67.994 Kč. Předtím po dlouhých tahanicích až po žalobě podané konkurzním správcem "dobrovolně" zaplatil částku 672.167 Kč. Dalším sankcím ve výši cca 620.000 Kč ušel tím, že se formálně "dozvěděl" o bezdůvodném obohacení až ze žaloby.

To opravdu svědčí o morálním profilu a právním vědomí tohoto mrštného kapříka, který se koupe v našich daních. Také tato kauza dokumentuje, jaké účetní návyky tento člověk mohl přinést na ministerstvo zdravotnictví, kde je od roku 2006 prvním náměstkem!

Na tohoto šibala podal dokonce trestní oznámení za zpronevěru výše uvedené částky jeho kolega v představenstu - předseda představenstva. Podle Šnajdra prý byla u úpadce běžná praxe, že používali hotové finanční prostředky pro provozní účely. Zajímavá praxe, že si někdo vezme z firmy na blíže nespecifikované "provozní účely" 672.167 Kč a nijak je nevykáže. Po účetní závěrce 1997 se prý v představenstvu dohodli, že tuto praxi změní, nevyúčtované zálohy nebudou hodnotit jako prostředky pro provozní účely, ale jako půjčku, kterou si příslušný představitel úpadce od společnosti vzal a tak prý to bylo i v jeho případě. Proč by si měl hergot "půjčovat" ředitel od firmy na její provozní náklady? Je třeba přece rozlišovat vlastní a firemní kapsu. Navíc půjčky mezi členy orgánů a společností jsou možné jen se souhlasem valné hromady.

Nadto Šnajdr nelogicky tvrdil, že jeho dluh z půjčky převzal předseda představenstva za to, že na něj jiný člen představenstva (a krajský funkcionář ODS) převede své akcie úpadce. Ale proč by měl prostřednictvím dalšího kolegy v představenstvu úpadce platit nabyté akcie předseda představenstva nikoliv předávajícímu, ale de facto Šnajdrovi? Však to předseda představenstva úpadce také před soudem popřel a podal ono trestní oznámení. Popřel také svůj podpis na listině, kterou jako důkaz této konstrukce Šnajdr soudu předložil.

I kdyby měla pravdu kterákoliv strana, tyto manýry ve společnosti, která nakonec skončila v úpadku, byly v době, kdy tam dělal Šnajdr generálního ředitele a člena představenstva, děsivé. Není se co divit, jak to dopadlo. A zůstaňme ještě u těch akcií. Akcie úpadce jsou bezcenné, neměly tedy žádnou kompenzační hodnotu. Zato akcie "matky" úpadce, tedy Hutního projektu, měly hodnotu. A úpadce s nimi ke své škodě čile obchodoval v cenách, které 67,5 krát převyšovaly hodnotu na veřejných trzích.

Dokonce byly tzv. "rušeny" obchody s těmito akciemi, které už byly registrovány na jiného majitele ve SCP. U úpadce se našly smlouvy v různých verzích, zato se nenašly doklady ani peníze ve výši cca 5 miliónů korun čerpaných za zrušený převod akcií, na něž správce konkurzní podstaty rezignoval, protože to bylo promlčeno jako bezdůvodné obohacení. Tady sice Šnajdr v těchto obchodech figuroval "pouze" na straně úpadce.

Prostředníkem, přes něhož se některé tyto akcie také "obchodovaly", byla firma SUNOP TRADE. A hádejte, kam bezprostředně po vyhození od úpadce Šnajdr nastoupil? Asi vás nepřekvapí, že už v roce 1998 jako "obchodní manažer" ve firmě SUNOP TRADE, s. r.o.

Společnost HP Construct měla vždy dobré politické krytí jak v ODS (Hapala, Šnajdr), tak přes Hutní projekt v ODS i ČSSD (Káš, Pecina). Obecní zakázky jen pršely (Domaslavice, Střítěž, Frýdek - Místek, Rychvald, ostravské firmy). Tato firma mohla vydělávat jak na běžícím pásu. Je horší pro vizitku Šnajdra, že by se za jeho ředitelování kradlo, nebo že by byl neschopný?

Kvůli takovým diletantům a pochybným "podnikatelům", kteří se přeonačili na politické vyžírky, jen naše obchodní společnost v této kauze přišla o 158.977 Kč bez příslušenství. Celkových závazků bylo za cca 45 miliónů. Zato před úpadkem byly převedeny pohledávky za 19 miliónů korun z HP Construct na Hutní projekt, údajně "zápočtem". Na předsedu představenstva se převedly pohledávky za 1,5 miliónu korun. Něco podobného se týkalo i převodu vozidel. Ostatní věřiteké si mohli "trhnout".

Není divu, že se vedlo několik trestních stíhání, ještě i po roku 2001. Mohu se jen domýšlet, že podezřelým pomohlo politické krytí, nikdo totiž nebyl odsouzen. Největší problémy u nich však měl právě Šnajdr, obviněný z trestných činů podvodu a zpronevěry. Dále už citovat nebudu, protože to je trestní věc. Ale ujišťuji vás, že je to počteníčko.

Kdyby Šnajdr vyskakoval, že něco není pravda, klidně zveřejním i rozsudek, což je legální.

PS Článek jsem nenapsal proti nějaké straně. Ve společnostech spojených s danou kauzou se kříží členové obou velkých stran. Ale rád bych, aby se politika a výkonná moc státu očistily od podobných zjevů. A fakt, že bezprostředně před vstupem na ministerstvo zdravotnictví dělal Šnajdr ředitele obchodu pro farmaceutickou firmu PFIZER, je ve světle výše uvedených skutečností děsivý.

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama