Říjen 2009

Co stihly (mimo jiné) vládní garnitury za 20 let v ČR

30. října 2009 v 10:04 | darny |  Události, komentáře a odkazy
20 let je jedna generace člověka. I pro naši novodobou historii je období 20 let rozhodující. Roky 1948 a 1968 jsou notoricky známé. Letos oslavíme (?) 20 let od "sametové" revoluce. Stojí za to se ohlédnout, co naši vyvolení, mimo jiné, stihli:
1. Rozprodat většinu největších výrobních kapacit (pivovary, sklárny, textilky, strojírny, automobilky) do rukou převážně zahraničních "investorů", kteří zpravidla po uplynutí daňových prázdnin výrobu zastavili jako nežádoucí konkurenci jejich zahraničních firem. Část národního majetku rozkrást. Teď jsou na řadě aerolinie.
2. Nenávratně zlikvidovat textilní průmysl zaplavením trhu asijským zbožím bez celních bariér, zlikvidovat světoznámý sklářský průmysl, zlaté ruce českých sklářů poslat na pracovní úřady, zlikvidovat tradiční výrobu obuvi, motocyklů, sirek a řadu dalších pro ČR tradičních oborů. Zbourat nebo nechat zchátrat továrny.
3. Nekoncepční, nesmyslnou zemědělskou politikou nechat zdecimovat, stáda skotu, pěstování ovoce, zeleniny a tradičních lukrativních plodin, jako chmel a cukrovka a nahradit je řepkou pro výrobu bionafty. Domácí produkty nahradit dovozem ze států, kde je výroba dotována. Tím zlikvidovat soběstačnost státu v zásobování obyvatel potravinami.
4. Důsledkem této do pekel vedoucí politiky (zčásti hloupé a zčásti promyšlené k vlastnímu prospěchu) vzít lidem práci, vytvořit více než půlmilionovou armádu nezaměstnaných, závislých jen na prázdné státní pokladně. Dopustit i ztráty na životech bezvýchodně nezaměstnaných včetně vražd ze zoufalství. Lidé, kteří nepracují a nevydělávají, nenakupují výrobky a vedou ke krachu další výrobce.
5. Zcela zvrátit morální hodnotovou stupnici člověka. Osobním příkladem politiků vytvořit obecné mínění, že práce je tou poslední možností, jak vydělat peníze. Vytvořit vrstvu zbohatlíků, kteří bez práce žijí lépe, než tvrdě pracující špičkoví odborníci.
6. Zadlužit stát na několik generací 1,24 biliony Kč gigantickými daňovými úniky a nesmyslnými výdaji. Dluh roste každou vteřinu o více než 6000.- Kč. Dopustit téměř bilionové zadlužení jednotlivých občanů lživými reklamami a nabídkami půjček. Dojit státní pokladnu předraženými státními zakázkami firem, v jejichž vedení a dozorčích radách sedí bývalí i současní politici. Připravit tento stát k ekonomickému bankrotu. Dopustit finanční oligarchii s diktátem bank, které odírají klienty formou lichvářských úroků zejména hypotéčních úvěrů, nízkými úroky vkladů a naopak zpoplatněním faktu, že jim klient svěřil své peníze pro jejich hospodaření.
7. Dále omezit státní suverenitu. Vyměnit diktát RVHP za dokonalejší diktát EU, jejíž úředníci rozhodují o našich syrečkách, guláši, vinohradech, počtech skotu i tvaru okurek.
8. Z Ústavy státu udělat účelový pamflet, neskutečným množstvím zpackaných a neprůhledných zákonů, vyhlášek a jejich novel docílit legislativní džungle. Dosáhnout situace, že občané nevěří, že se dovolají svého práva. Dopustit nevymáhání práva. Soudy, pokud nejsou zkorumpované, vedou desetitisíce sporů do ztracena. V této džungli trvale rozšiřovat přebujelou administrativu, větší než má např. daleko větší Francie. Tato administrativa se stala soběstačnou a samobobtnající, nezávislá na potřebách obyvatel. Permanentně hrát hru "Škatulata hejbejte se", při které stále stejní lidé mění posty na různých ministerstvech, aniž by měli šanci alespoň pochopit problematiku resortu, který mají řídit. Jediným cílem občany zvolených vyvolených je udržet se co nejdéle ve funkcích a rychle zbohatnout.
9. Dopustit vyhazování milionů a spolufinancovat přihlouplé a lživé volební kampaně nepřehledného množství politických stran. Dopustit, aby politické pidistrany rozhodovaly o důležitých resortech ve státě cestou svých ministrů, tlupy poradců a "lobistů".
10. Vymýtit pocit odpovědnosti a oddanosti občana ke své zemi. Zlikvidovat armádu pro obranu země a nahradit ji polopolicejními složkami. Z hnízda Varšavské smlouvy se rychle schovat pod křídla NATO, "bránit" naši vlast v Afgánistánu a jiných pro ČR "důležitých" zemích.
11. Zlikvidovat výkonné profesionální policejní složky a nahradit je z části zkorumpovanými lidmi, u kterých lze koupit téměř cokoliv, včetně svobody. Dopravní policii zdegradovat na výběrčí pokut, pořádkovou policii na asistenci při rvačkách cikánů, fotbalových fanoušků a jiných nátlakových skupin. Dosáhnout situace, kdy slušní lidé bydlí za zamřížovanými okny, balkony a trezorovými dveřmi panelových sídlišť, zatímco gauneři a zloději se okolo prohánějí v luxusních autech, za bílého dne vraždí beztrestně na ulicích, v lepším případě si užívají na vzdálených ostrovech.
12. Zdraví lidí zdegradovat na byznys vysoce prosperujících farmaceutických firem s osobním podílem některých politiků. Dopustit zneužívání lékařů pro růst zisku těchto firem. Zlikvidovat preventivní dětskou lékařskou péči, zejména zubní. Zavřít řadu nemocnic a poliklinik. Z domovů důchodců, dětských ozdravoven, jeslí a podnikových rekreačních zařízení nechat vybudovat paláce vládních činitelů, ministerstev, bývalé šlechty a cizinců nebo je nechat zchátrat či spadnout.
13. Zdecimovat osobní železniční dopravu, zlikvidovat levnou a ekologickou vodní dopravu. Silniční síť přeplnit drahou a přírodu devastující kamionovou dopravou. Zásadně snížit dopravní obslužnost venkova. Nesmyslným zdražováním jízdného bez ohledu na tržní mechanizmy nabídky a poptávky odradit cestující na železnici a následně zrušit spoje i tratě.
Nechat ekologické teroristy brzdit výstavbu dálnic a vodních cest, rozvoj jaderné energetiky, naopak umožnit výstavbu obchodních a montážních kapacit na úrodné půdě, bezhlavě kácet lesy. Obdivované hluboké lesy šumavského i krkonošského národního parku nechat změnit v suché pláně sežrané kůrovcem

http://www.abradio.cz/radio/18/radio-humor/

Stojí za shlédnutí..........

23. října 2009 v 19:55 | darny |  Události, komentáře a odkazy
Tyto dva dokumenty doopravdy stojí za shlédnutí. Obzvláště ten, kdy poslanci Evropského parlamentu formou protestu požadují referendum.

http://dotsub.com/view/d25a9402-c339-4603-af2b-5449e4dd4d1b

http://dotsub.com/view/18adddd9-3b12-46a3-a1a2-e69b57c439e4

Vláda přijala "Listinu" proti svému usnesení

23. října 2009 v 17:06 | darny |  Události, komentáře a odkazy
Usnesení vlády č. 471 ze dne 25.dubna 2007 (Právo 21.10.) je usnesením k pozici vlády v rámci jednání o institucionální reformě Evropské unie.

Přeloženo do lidského jazyka to znamená, že vláda zavázala svého premiéra, místopředsedu pro evropské záležitosti a ministra zahraničních věcí, aby při veškerých mezinárodních jednáních, která předcházela podpisu Lisabonské smlouvy v prosinci téhož roku dodržovali a řídili se všemi pokyny, jež byly obsaženy v materiálu, který tvoří přílohu tohoto usnesení. A předseda vlády (tehdy M.Topolánek - pozn.red.) měl navíc uloženo, aby totéž zdůvodnil poslanecké sněmovně.

Materiály naprosto jednoznačně zavazovaly pověřené členy vlády, aby dojednali "nový smluvní základ EU", pozdější Lisabonskou smlouvu, bez Listiny základních práv EU, a zároveň zajistili přistoupení Evropské unie k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod.

Jde o úmluvu podepsanou již v roce 1950 v Římě, která je spojena s bohatou judikaturou Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Zcela správně a předvídavě je v "pozici vlády" hovořeno o hrozbě partikularizace ochrany lidských práv v Evropě, pokud by Listina základních práv EU byla přijata jako právně závazná.

V dubnu 2007 byla vláda nepochybně dobře seznámena s judikaturou Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Věděla, pokud jde o ČR, že veškeré stížnosti v restitučních věcech směřující proti našim restitučním zákonům, zejména v otázce přístupu k restitucím pouze pro občany s českým občanstvím, byly tímto soudem zamítnuty.

Veřejnost oněm rozsudkům štrasburského soudu nevěnovala patřičnou pozornost, ale byly to obrovské právní bitvy. Stejně tak nepochybně věděla, že výbor pro lidská práva OSN má na danou otázku zcela opačný názor, který však pro ČR, na rozdíl od rozsudků ze Štrasburku, není právně závazný.

Za této situace byla pozice vlády ČR velmi uvážlivá, když pociťovala hrozbu z partikularizace ochrany lidských práv v případě přijetí právně závazné Listiny základních práv EU.

Nikdo dosud neví, jak by se k daným otázkám postavil Evropský soudní dvůr v Lucemburku v souvislosti s evropským občanstvím. Zda by se přiklonil k názoru Štrasburského soudu či naopak k názoru výboru pro lidská práva OSN. V případě pouhého přistoupení EU k Evropské úmluvě z r.1950 nehrozilo vůbec nic.

Musíme se ptát, zda bylo toto usnesení vlády revokováno a jakým způsobem? Pokud bylo revokováno, musíme se ptát, proč k tomu došlo?

Pokud revokováno nebylo, musíme se ptát z jakého důvodu byla Lisabonská smlouva podepsána pověřenými členy vlády včetně právní závaznosti Listiny základních práv EU, když Velká Britanie a Polsko si vyjednaly právní nezávaznost této listiny pro svoje občany? A předpokládám, že se rozvine diskuse nejen o politické, ale i právní odpovědnosti za tento postup.

Od „Lisabonských protokolů“ vede cesta jen k pendrekovému zákonu

9. října 2009 v 13:04 | Dušan Streit

Vážený pane prezidente, jestli nechcete ztratit kredit jako Dubček, nepodepisujte prosím Lisabonskou smlouvu.

Nic by na tom nezměnila ani poznámka pod čarou, i kdyby nakrásně pro nás vylučovala uplatnění celé Listiny práv EU, jež by umožňovala centrální regulaci citlivých společenských a etických otázek. Pořád by zbyly pasarely a Evropský soudní dvůr.
Nelavírujte prosím, bylo by to zcela zbytečné. Jezinky potřebují jen malou škvírku, ostatní už by bylo otázkou času. "Normalizační proces" (pod záminkou integračního) by všechno tak jako tak převálcoval. Musí se to zastavit, ne zbrzdit. Nejste sám, kromě rostoucího počtu euroskeptiků nás snad nezklamou Toryové. A občanů EU se přece nikdo neptal!
První referenda skončila fiaskem, takže byla trikem obejita. Tak tedy funguje demokracie, která se nám prostřednictvím "Lisabonu" nabízí: jako parní válec. A je stejně "moderním" nástrojem. Nakonec to známe z RVHP.
Nepochybuji o tom, že Ústavní soud se už podařilo zmanipulovat. Rychetský už převzal instrukce. Dovedu si představit, pod jakým neskutečným tlakem Česká republika - a zejména Vy osobně - jste. Situace silně připomíná nátlak před Mnichovskou dohodou.
Ale přece jen, na hranicích nestojí vojska, USA uvažuje o formách vojenské spolupráce, britští konzervativci by se obešli raději bez "Lisabonu". A nějaké výhružky o periferii Evropy jsou směšné. Za pár let by se vidělo, kdo začal kvůli přemíře direktivismu zaostávat. Stačí se ohlédnout pár roků zpět, kdy byly regulovány i příděly toaletního papíru.
Pane prezidente, nedegradujte funkci českého prezidenta na formální figurku bez obsahu a vážnosti. Ačkoliv to formálně z Lisabonské smlouvy bylo odstraněno, tedy pouze přejmenováno, Blair a podobní farizejové už se třesou na funkci "evropského prezidenta". Nedopusťte tím zároveň, aby mohly vemoci - včetně Ruska - opět jednat o nás bez nás přímo na úrovni EU. Co z takových dohod vzešlo, už nám také historie ukázala.
Odpusťte formulaci, ale musíte se zachovat jako František Kriegel, ne tzv. "státotvorně" jak Alexander Dubček. Být novodobým Dubčekem nestačí, i když máme republiku prolezlou novodobými Biĺaky.
V okamžiku Vašeho případného podpisu té lisabonské potupy by - alegoricky řečeno - nad Hradem jako výsměch české státnosti zavlála vlajka Evropské unie. A přiblížila by se doba, kdy by Vám nebo Vašemu loutkovému nástupci bylo předloženo ke kontrasignaci něco na způsob pendrekového zákona.
V opačném případě principiálního odmítnutí podpisu byste nejen zachránil Evropu před slepou větví vývoje, ale tím byste se také v pozitivním smyslu zapsal nesmazatelně do historie světa.
Hodně sil přeje Dušan Streit

EU nám zvýší poplatky za bankovní výpisy

7. října 2009 v 19:31 | darny |  Události, komentáře a odkazy

Stovky tisíc klientů českých bank dostávají v těchto dnech dopis, v nichž jim banka sděluje, že bez ohledu na to, že si s ní domluvili zasílání papírových výpisů jednou ročně, jim nově bude výpisy posílat opět měsíčně - a účtovat za to příslušné poplatky.

Např. Komerční banka svým klientům píše: "Komerční banka...automaticky od 1.11.2009 převede všechny výpisy s delší frekvencí než jeden měsíc na výpisy měsíční. Pokud v současné době za předávání výpisu s frekvencí delší než měsíční platíte poplatek dle Sazebníku, tento poplatek bude změněn na poplatek odpovídající měsíční frekvenci. To samé také v případě, pokud jsou Vám výpisy zasílány poštou pololetně nebo ročně (tento způsob je nyní zadarmo)."
Zaslání výpisu stojí přes deset korun, takže náklady na tuto regulaci mohou dosáhnout sta milionů korun. Z našich kapes.
Může za to směrnice EU
Za tyto nové poplatky a papírování však nyní nemůžeme nadávat bankám, ale Evropské unii.
Parlament kvapně schválil zákon 284/2009 o platebním styku. V něm na základě Směrnice EU č. 64/2007 o platebních službách nařizuje měsíční výpisy.
I když některé banky dobrovolně nabídnou výpisy "zdarma", nebo i když některé členské státy využijí možnosti směrnice a nařídí bankám zasílat výpisy "zdarma", ty stamiliony to bude stát beztak. Banky zvýší poplatky za vedení konta nebo sníží úročení. Oběd zdarma neexistuje!!!
Zákon byl přitom schválen - jak se stále častěji děje v postdemokratické éře - bez řádného projednání, bez diskuse. Kvapně v prvním čtení bez diskuse proto, aby se to stihlo do 1.11.2009, a EU nevyměřila České republice sankce.
Donedávna jsme žili bez zákona o platebním styku. Nyní potřebujeme zákon o 50 stranách a 8 směrnic a nařízení EU, která definují, že "platební transakcí je vložení peněžních prostředků na platební účet, výběr peněžních prostředků z platebního účtu nebo převod peněžních prostředků" Prý to nyní musí být jednotně definováno ve všech 27 členských zemích EU. Cílem je samozřejmě pouze regulovat a kontrolovat.
Včera zákaz žárovek, dnes povinné měsíční výpisy. Vše pro naše blaho. Podle zastánců Lisabonské smlouvy je EU dnes málo efektivní a je potřeba zmenšit váhu hlasu ČR a odstranit ve zbylých oblastech právo veta, aby podobných opatření pro blaho českých spotřebitelů mohlo být mnohem více.

Letuška a ústavní činitel. Najdi rozdíl...

7. října 2009 v 19:20 | Jan Stolár |  Události, komentáře a odkazy

Nic pro bulvár, nic pro sexisty ani pro feministky. Už proto, že v obou skupinách jsou zastoupena obě pohlaví. Oficiální název letušky je palubní průvodčí, což připouští oba rody (neutrum je nepravděpodobné). Jen technická poznámka - všechny další údaje jsou vztaženy k české realitě. Globální srovnání provedeno nebylo.

Co mají společného? Pro oba je obvykle jejich práce naplněním životního snu. Oba pracují ve ztrátových firmách. Ta Její asi skončí v roční ztrátě kolem 2 miliard korun, ta Jeho v mínusu cca 200 miliard.

Rozdíl začíná v kvalifikaci a možnostech uplatnění. Zatímco Ona je produktem globální doby, on je výrazně lokální až regionální. Letušky se na svou práci dlouho a náročně připravovaly, jsou schopny pracovat téměř kdekoli, jsou vybaveny profesionálními znalostmi i jazykově pro většinu států (snad s výjimkou vnitrostátních linek v Číně), letadla jsou skoro všude dvou základních značek, pro které byly vyškoleny, jsou vychovány v zásadě respektu k požadavkům klienta - pasažéra. Z podstaty profese jsou týmovými hráči. Letušky jsou většinou odkázány na svůj plat, nepravidelný režim práce a její fyzická i psychická náročnost příliš vedlejší pracovní aktivity nepodporují, uplácet letušku nikomu nepřijde účelné. Ústavní činitelé omezili svou přípravu na výběr času a místa, kde se vyskytli ve vhodný moment rozhodování o prebendách, jsou schopni svou profesi vykonávat pouze v mezích českých a moravských humen, mimo jiné i z důvodů jazykové (ne)výbavy, přeškolení na jiný systém je téměř vyloučené, o klienta (voliče) se zajímají jen v čase voleb, obvykle tedy jednou za čtyři roky Jsou spolkem sólistů, kteří vytvářejí jen přechodné a účelové aliance. Díky pracovnímu režimu i zákonům nemají vedlejší příjmy omezené, od těch, které nepřímo plynou z hlavní činnosti jako jsou různé dozorčí rady, po výkon původní profese, kterou pohodlně stíhají, přes či včetně podnikání nebo konzultační činnosti. Stále hovoříme jen o příjmech registrovaných.

Peníze a odměna za práci jsou důležité pro oba. O Jejím platu rozhodují nepřímo výsledky firmy a přímo management, o Jeho platu rozhoduje nezávisle na čemkoli On sám či Jemu rovní.

Čas krize či recese přináší omezení a tím i zkoušku loajality. Její firma se v zájmu přežití rozhodla, že sníží Její plat o 25 %. Letuška má ráda svou práci a své aerolinky. Je zřejmé, že v krizové době dá přednost perspektivě před momentální výhodou. Akceptuje snížení. Ústavní činitel také cítí, že jeho země je v problémech. Pod heslem "každý něco pro vlast" si tedy sám sníží odměnu za práci. Učiní tak v míře odpovídající stupni jeho loajality k zemi a k voličům. Sníží si polovinu odměny a to o ohromující 4 %, s přihlédnutím k vynechané složce tudíž celkem své příjmy od státu o 2 %. Ostatní snižovat nemá důvod. Ztráta Její firmy činí 1 % ztráty té Jeho. Snížení Jejího platu je 13x větší než Jeho, přičemž Jeho další příjmy jsou nedotčeny.

Rozdíl je v tom, že letušky by psychotesty na ústavního činitele včetně testu integrity složily.

Autor pracuje v oblasti komunikace

Romanovo ČEZko...

4. října 2009 v 15:44 | darny |  Události, komentáře a odkazy
Kleptokracie nebo plutokracie?

Snímky politiků, lobistů a vrcholných manažerů průmyslu jak spolu idylicky tráví dovolenou v miliardářské toskánské vile vyjevily to, co všichni víme. Že se na úkor veřejného zájmu domlouvá čili krade ve velkém, a že nám vůbec nevládnou ti, které jsme si zvolili, nýbrž docela jiní, jejichž hlavní podnikatelskou činností jsou politické konexe. Vědět a vidět totiž není totéž. Na fotografiích je ta rodinka (arabsky mafie) pěkně pohromadě vyvedená. A mezi nimi lobisté (pasáci) politiků.

Nostalgicky se můžeme ohlížet za bývalými "skromnými" vůdci našich dvou státostran. Dokonce i socdemokratický vejtaha předseda Paroubek s jeho "kdo na to má" by teď působil komicky. Jeho oponenti jsou luxusem přímo posedlí - mají rádi, jachty, žrauty i dětinské kuličky. Možná škodí politice méně než ti zásadoví, kteří nám z každého plakátu připomínají jak správné je rozvracet státní kasu, možná, že bychom měli dopřát téhle kleptokraci trochu toho kýčovitého luxusu - co je nakonec pár stovek miliónů pro naše všeho schopné politiky proti biliónu státního dluhu a triliónům v celém hospodářství - jenže.

Korupce je bohužel jako rakovina a neléčená prorůstá celou společností a nejen státním organismem. Kdo lže, ten i krade, kdo krade, ten je agresivní a kdo je agresivní, nemá daleko k vraždě. Nemá-li nám vládnout princ (aristokracie) musejí nám vládnou principy, takový je vyšší smysl naší demokratické civilizace. Politikovi jsme přece sami nad sebou svěřili policajtskou a ekonomickou vládu, a proto má být příkladem (a nejen pro mládež) nadosobního vznešeného zájmu o společné dobro a nikoli jak praví básník: "Být jen svědectvím ustavičných hovad." Mezi nimi vidím i kamennou tvář Martina Romana nejvyššího správce (nikoli podnikatele) státního majetku "energetické skupiny" ČEZ. Dolarového multimilionáře, který každé české domácnosti dluží několik desítek tisíc za předražený elektrický proud. Zatímco ceny elektřiny všude ve světě od června loňského roku rapidně klesaly, u nás se prostě nic dělat nedalo. Jak často slýcháme úřednicky odporná alibistická tvrzení, že něco nejde, ačkoli dobře víme, že jde jen a jen o politickou nevůli. Téměř monopolní elektřina je totiž politikum z principu.

"Toskánská lekce" je především politickou lekcí pro občana, aby se konečně probudil. Právě teď drží v rukou moc. Po dvacet let se nechal oblbovat pravo - levým sporem, často pseudoantagonismem, jako by neexistovaly hodnoty vyšší, s kterými demokracie stojí a padá, přestože spor o ekonomiku je jistě důležitý. Každá z našich dvou státostran má tvrdé jádro voličů cca 25 procent, jež volí tu svou jedinou i kdyby trakaře padaly. Cožpak dnes máme opravdu jenom volbu mezi levou sociální chudobou a pravou vládou kleptokracie? Nenastal snad už nejvyšší čas tyhle dvě podnikatelské strany zlikvidovat?

Mějme se však na pozoru. Budou nás přesvědčovat, abychom nezahazovali svůj hlas (5% strop), budou tvrdit, že hrozí destabilizace systému. Proboha, jakého systému, když je založen na korupci? Budou dokazovat, že žádné malé strany neznáme. To ale nevadí, jde přece hlavně o to, zbavit se těch, které známe až příliš dobře. Budou hlásat, že se stejně nic nezmění.

Mějme naději, že se v srdci voliče opět po dvaceti letech vznítí vzpoura. Nemusí už do mrazu na náměstí, stačí, aby vstal z pohodlné lenošky a volil jinak. Aby si připomněl dictum zakladatele státu - nebát se a nekrást. Aby si uvědomil, že ideálem demokratického občanství není nic jiného než ustavičně a tvořivě obnovovat stát.

Otevřený dopis Václavu Klausovi

4. října 2009 v 15:20 | Alexander Tomsky |  Události, komentáře a odkazy
Vážený a milý pane prezidente,


píšu Vám dnes, pobízen svými anglickými přáteli nejen jako český, ale zásluhou rodinné historie také jako britský občan, abych Vás podpořil ve Vašem úsilí o odmítnutí Lisabonské smlouvy a zároveň snažně za sebe i za ně poprosil: Vydržte!

Jistě víte, že naprostá většina obyvatel Spojeného království ve Vás vidí jedinou naději, aby se po červnových volbách konalo v Británii referendum.

Od Nicejské tzv. Ústavní smlouvy předělané do Lisabonské podoby se už nevedou v Evropě referenda, s vyjimkou Irů, kterým byl nařízen velmi nedůstojný reparát a kde se za naše peníze vede masivní a demagogická kampaň. I tohle je dnes považováno za demokracii. Nejde mi jen o meritum nad - vlády, která nemusí skládat nikomu účty (audit), vlády nevolené a neodvolatelné unijní byrokracie, jež má být z principu, to znamená absolutně, vždy lepší než naši volení a odvolatelní zástupci. Jde mi daleko více o to, že jsme dnes a denně všichni vystaveni, tak jako kdysi, oficiální lži. Lže se nám, že má Evropa společnou ideu a že je nejenom naší společnou civilizací, ale i národem. Lže se nám, že je Evropský parlament demokratickou institucí, že Lisabonská smlouva posiluje demokracii, že násilné budování integrálního nad - státu vytváří mír a prosperitu v Evropě. Mír a prosperitu vždy ohrožovalo jenom jedno - imperiální hegemonie. Je to přesně naopak. Čím více se nevolení a odvolení politici budou snažit utužovat vládu evropského superstátu, tím více bude Evropa oscilovat k extrémům.

Politika by měla být věcí míry, uměřenosti a kompromisu. Jakmile je něčeho nadmíru, je konec míru, ať už se jedná o daně, sociální pomoc, byrokracii, státní moc a dokonce i o svobodu (anarchie), jde o extrém. Evropská unie ruší politiku jako aktivitu svobodných občanů, kteří se se svými lojálními sousedy dohadují o tvaru a záměru své milované tradiční (teritoriální) obce. S unií se přít nelze. Má na pomoc svůj soudní dvůr a poslušný europarlament. Jestliže naši poslanci vytvoří legitimní vládu a vlády mnoha zemí vytvoří společně nadvládu, je taková jednosměrně druhotně delegovaná a odtažitá svrchovaná moc v rozporu s jejím mandátem. Cožpak jsme kdy volili svou vládu, aby se vzdala vlády? Kdo bude kontrolovat delegáty delegátů (Terentius)? Nad tím se konečně pozastavil i německý ústavní soud.

Pane prezidente, vím, že tohle všechno víte. Budou Vás nazývat extremistou, budou Vás nenávidět, budou Vás osočovat, budou Vám vyhrožovat. Vytrvejte! Odmítněte tuhle velkolepou lež. Jste dnes sám jako kdysi Alexandr Solženicyn, autor slavného manifestu: "Nežít se lží!" Za Vámi však tak jako kdysi za ním, stojí stamilióny občanů, kterým nebylo dovoleno promluvit.

V úctě Váš,

Alexander Tomský

Publikováno v britském deníku

The Daily Telegraph,

3. října 2009

Završí Topolánek svou zradu Bruselem?

1. října 2009 v 17:12 | Dušan Streit
Ratifikaci Lisabonské smlouvy vyměnil už za radar. Znáte pohádku "Jak sedlák měnil, až vyměnil"? Z radaru zbyla jen ostuda. Teď je ve hře, že vymění ústavní stížnost senátorů proti "Lisabonu" za svůj flek eurokomisaře.
Asi o tom jednali Dalík s Tvrdíkem. Tuto spekulaci nevylučuje ani Topolánkova partnerka Talmanová (viz iDnes)
To už by byl vrchol nechutnosti. Jednak svoji kandidaturu rázně vyloučil. Jednak vyměnit podruhé svůj zájem a prospěch za další ústupek Paroubkovi, by bylo nedůstojné a nechutné. Diskreditoval by celou pravici a vyklidil by pole největší žábě na prameni.
Co je hlavního - vyměnil by svébytnost, svrchovanost a suverenitu České republiky za trafiku u protektora. Pro mě by jen završil dráhu vlastizrádce, na niž se vydal. Zvlášť odporné je, že před nástupem do funkce používal proti Evropské unii velmi silných slov.
Zde jsou (z roku 2003): "O čem jiném snili G. J. Caesar, Napoleon Bonaparte, Adolf Hitler, co jiného měli na mysli svatý Vojtěch, Jiří z Poděbrad, L. N. Trockij a proletáři všech zemí? Zlo, blbost a naivita si tu podávají ruku se snem o evropské federaci. Nechci žádné Spojené státy evropské, dnes spíše v podobě Evropské antiamerické federalistické socialistické republiky. Nechci tedy umělý, bruselskými byrokraty nadekretovaný, evropský superstát."
Pokud do něj opravdu vleze a stane se reprezentantem toho kritizovaného superstátu i za cenu nátlaku na senátory ODS, musel bych si před ním jen odplivnout. Uvěřil bych totiž definitivně informacím, že před Listopadem kráčíval v čele prvomájových průvodů se sovětskou vlajkou. Prý se mu říkalo "Vlajkonoš" a prý byl od dob studií aktivním členem SSM, později i předsedou SSM v Závodě Automatizace a mechanizace OKD Ostrava.
Další vývoj ukáže, jak hluboko Topolánek ještě klesne. Moc prostoru pod sebou už nemá.
Také by nám to osvětlilo, z jakých zdrojů se rekrutují ti horliví a zanícení integrátoři.

Pozitivní diskriminace pachatelů

1. října 2009 v 17:05 | darny |  Události, komentáře a odkazy
Zcela ochromilo, co jsem viděl v předvčerejších včerejších televizních novinách. Skupina cikánů okradla o stavební materiál člověka, který je sám pronásledoval, zničil si při tom auto a později je přistihl, kterak celá tlupa skládá jeho materiál do garáže, aniž by se dali rušit.
Přivolaná policie se setkala se střelbou ze strany cikánů, kteří prý kladli odpor. Agresivita, dokonce i dětí, zjevná ještě v reportáži, mnohému nasvědčovala.
Úplně jsem byl šokován, když jsem slyšel bohorovný vzkaz policejní mluvčí, že se jednalo "jen" o plynovou pistoli, a dotyčný prý střílel "jen" do vzduchu. Střelec nebyl zjištěn, nikdo nebyl zatčen a tím méně obviněn. Poškozený měl na to jiný názor, ale vypadá to, že jediný, kdo ponese následky, bude on.
Chtěl bych vidět, kdyby v USA někdo proti policistovi vytáhnul zbraň, aby střílel byť "jen" do vzduchu. Nejspíš by všichni pachatelé - černí nebo bílí - skončili jako řešeto.
Nakonec, proč se divit? I soud přece v jednom případu konstatoval, že lynč "bílé svině" nebyl rasově motivovaným útokem!?!
A mně se chce něco říct! A já něco řeknu! Znamená to snad, že aby s námi jednala policie slušně a benevolentně, musíme se opálit, dělat ohýnky a na náměstí bordel? Pak si budeme moci vystřelit i na policajta. Když ho netrefíme, nic se nám nestane, bylo to přece do vzduchu. Jak prosté. A na ostatní? Možná přijede i zásahové komando.....

Euroběsy Jiřího Havla a Jiřího Pehe

1. října 2009 v 16:53 | Dušan Streit |  Události, komentáře a odkazy
Tito pánové otevřeli 29.7. 2009 další kampaň za ratifikaci Lisabonské smlouvy. Snaží se nás poštvat proti prezidentovi na základě strachu ze ztráty eurokomisaře. Jejich děs je mi ale k smíchu.
Jeden v MF Dnes (Havel) a druhý v Právu (Pehe) zahájili druhé kolo kampaně za dovršení lisabonské studené okupace. Nikdo mi nevymluví, že jde o účelovou a koordinovanou akci a další ze série ataků na prezidenta.
Argumentují tím, že jestliže nebude schválen "Lisabon", tak podle dosud platné smlouvy z Nice má být počet komisařů menší než 27. Hlavně Pehe zcela ignoruje tam ukotvený rotační princip a straší, že z kola půjde ven ten, kdo blokuje Lisabonskou smlouvu. Ale to je čirá lež.
Zaprvé "Nice" dle rotačního principu zaručuje spravedlivou variaci počtu komisařů ze všech členských zemí, takže přinejhorším by šlo o jedno období.
Zadruhé o jakékoliv redukci komisařů by právě díky tomu, že "Lisabon" ještě neplatí, musela jednomyslně rozhodnout Evropská rada. A tam jak známo je i zástupce České republiky. Takže by musel hlasovat proti vlastní zemi.
Zatřetí, aby byly splněny "záruky" Irům, které jim vlády členských zemí daly před opakovaným referendem, nemůže se počet komisařů snižovat, aniž by to podkopalo soudržnost při obhajobě legitimity těchto kejklů.
Začtvrté český eurokomisař bude mít v EU zcela jistě na starosti nějakou bezvýznamnou agendu typu zmocněnce pro vrátnice či kancelářské sponky. Opravdu nechápu, proč o to vůbec usilovat.
Zapáté komisař - zejména vzešlý z malých členů - se okamžitě stane devótním eurokolaborantem a není žádným přínosem pro zdrojovou zemi. Špidla se tím dokonce holedbá, že tam není za ČR, ale za EU.
Zašesté si dobře pamatujme, že obdobný respekt k našim právům člena EU, jako předvedli Havel a Pehe, předvádí šéf nejvýznamnější frakce v Evropském parlamentu, tedy předseda Evropské lidové strany Joseph Daul. Podmiňovat zachování komisaře ratifikací "Lisabonu" - to je sprosté vydírání.
Mě tedy vůbec případná ztráta trafiky pro nějakého dalšího "Špidlu" vůbec neděsí. Toto křeslo, o něž se poperou doma neúspěšní politici, nemá žádný vliv na to, kam ta šílená integrační mánie směřuje.
Takže hrozby eurofilů J.Havla a J. Pehe by byly komické, kdyby neměly signifikantní vyděračský charakter.
PS Dnes v Právu výstižně Petr Schnur vysvětlil, proč se EU v otázce víz nepostavila za ČR: "Klauzule solidarity je pro velké, pěšák jde do bitvy za krále, nikdy král za pěšáka".