Brainwashing II - (Převzato)

24. července 2007 v 14:05 | darny
Decognition Process (Decognition poznávací)
Jakmile je provedena počáteční konverze, sekty, armádní služby a podobné skupiny nemůžou mít mezi členy netečnost. Členové musí přijímat rozkazy a dělat co se jim řekne, jinak jsou nebezpeční pro organizovanou kontrolu. Toho se běžně dosahuje třemi kroky decognition process.
Prvním krokem je REDUKCE OSTRAŽITOSTI. Dozorci vyvolají špatnou funkci nervového systému, což způsobí obtížné rozlišování mezi fantazií a realitou. Toho se dá docílit několika způsoby. Jeden z nich je špatná strava. Bez Brownies a Koolaid. Cukr vysadí nervový systém. Jemnější je "SPIRITUÁLNÍ DIETA" kterou používá mnoho kultů. Jedí pouze zeleninu a ovoce. Bez obilnin, ořechů, semen, mléčných výrobků, ryb a masa, se jedinec stane duševně "vyprázdněným". NEDOSTATEK SPÁNKU je další způsob jak redukovat ostražitost, zvlášť pokud je kombinován s dlouhými hodinami práce, nebo fyzické činnosti. Stejné výsledky dává také nápor silných a neobvyklých zážitků.
Krok dva je PROGRAMOVÝ ZMATEK: Jste duševně napadán, zatímco vaše ostražitost se zmenšuje jako v kroku jedna. Toho se dosáhne záplavou nových informací, přednášek, diskusních skupin, setkání nebo osobních pohovorů, které obvykle spočívají v tom, že dozorce bombarduje jedince otázkami. Během této fáze decognition často splývá realita a iluze a pravděpodobně bude přijata překroucená logika.
Krok tři je ZASTAVENÍ MYSLI: Technika se používá, aby došlo k "vyprázdnění" mysli. Jsou tři techniky změněných stavů vědomí, které nejprve vyvolají neklid tím, že dají mysli něco jednoduchého, čím se může zabývat a zaměřit na to vědomí. Opakované použití přináší povznášející pocit a nakonec halucinace. Výsledkem je redukce myšlení a případně, pokud se používá dost dlouho, zastavení všech myšlenek a odstup od kohokoli a čehokoli kromě dozorcova řízení. Převzetí je kompletní. Je důležité si uvědomit, že členové a účastníci, kteří jsou vyzýváni k použití techniky "zastavení myšlení" jim říkají, že z toho budou mít prospěch: stanou se "lepšími vojáky" nebo "najdou osvícení".
Jsou tři základní metody zastavování myšlení. První je pochodování: dus, dus, dus. Údery doslova vyvolávají samohypnózu a tedy velkou vnímavost k sugescím.
Druhá zastavovací technika je meditace. Strávíte-li hodinu za hodinou půl dne v meditaci, po několika týdnech je velká pravděpodobnost že se nevrátíte do plného beta-vědomí. Budete zůstávat ve stavu alfa vědomí tak dlouho, jak budete meditovat. Neříkám, že je to špatně, pokud to děláte vy sami. Může to být velmi prospěšné. Ale je fakt, že to způsobuje vyprázdnění mysli. Pracoval jsem meditujícími na EEG a výsledky jsou přesvědčivé: čím více meditujete, tím prázdnější se stává vaše mysl, dokud se všechno myšlení nezastaví, zvlášť pokud to děláte často nebo kombinujete s decognition. Některé duchovní skupiny v tom vidí nirvánu -- což je kravina. Je to prostě předvídatelný fyziologický výsledek, a pokud nebe na zemi spočívá v nemyšlení a netečnosti, pak se ptám, proč tu tedy jsme.
Třetí technika zastavování je CHVALOZPĚV, a často chvalozpěv v meditaci. Do téhle kategorie se dá také zahrnout "mluvení jazyky".
Všechny tři zastavovací techniky produkují změněný stav vědomí. Může to být velmi prospěšné, pokud jste to VY, kdo kontroluje přísun instrukcí a celý proces. Já osobně provádím nejméně jednu samohypnózu denně a vím jak užitečné to pro mne je. Musíte ale vědět, že když používáte tyhle techniky k navození alfa-stavu, jste daleko sugestibilnější.
Praví věřící a masová hnutí.
Než uzavřeme tuhle kapitolu o konverzi, chci říct něco o lidech, kteří jsou pro to velmi přístupní (náchylní) a o masových hnutích. Jsem přesvědčen, že nejméně třetina populace je to, co Eric Hoffer nazývá "praví věřící". Jsou to účastníci a stoupenci, lidé kteří chtějí odevzdat svou moc. Hledají odpovědi, smysl a osvícení zvenku, mimo sebe.
Hoffer, který napsal PRAVÝ VĚŘÍCÍ, klasické dílo o masových hnutích říká, "pravý věřící netouží po opoře nebo rozvoji sebe sama, ale touží se zbavit nepotřebného já. Nejsou stoupenci proto, že by toužili po osobním rozvoji, ale proto že to může uspokojit jejich hněv na sebe samé!" Hoffer také říká, že praví věřící "jsou věčně nedostateční a věčně nejistí"!
Znám to z vlastní zkušenosti. V mých letech řídících tréninků jsem na to stále znovu narážel. Jediné co mohu udělat, je ukázat jim, že to co hledají je Pravé JÁ uvnitř. Říkám jim, že základ spirituality je zodpovědnost za sebe a seberealizace. Ale většina pravých věřících prostě řekne, že nejsem dost duchovní a jdou hledat někoho, kdo jim poskytne dogma a to po čem touží.
Nikdy nepodceňujte možné nebezpečí z těchto lidí. Mohou se snadno stát fanatiky, kteří budou ochotně pracovat a umírat pro své svaté důvody. Je to náhrada za jejich ztracenou sebedůvěru a nabízí jim to individuální naději. The Moral Majority (Morální většina) je tvořena pravými věřícími. Všechny kulty sestávají z pravých věřících. Najdete je v politice, kostelech, byznysu a skupinách bojovníků za cokoli. V těchhle organizacích jsou fanatici.
Masová hnutí mají obvykle charismatického vůdce. Stoupenci chtějí obrátit ostatní na svůj způsob života, nebo ho nařídit, je-li to nutné, zákony které vnutí ostatním jejich názor. Dokazují to aktivity Morální většiny. Znamená to donutit ostatní za pomoci zbraní a trestů, což je na hranici zákonného nátlaku.
Pro úspěch masového hnutí je zapotřebí obecná nenávist, nepřítel, nebo ďábel. Znovuzrození křesťané mají Satana, ale to ještě není dost, tak přidali záhadno, a v poslední době všechny kdo se staví proti spojování kostelů a politiky. V případě revolucí ďábla obvykle nahrazuje vládnoucí moc, nebo šlechta.
Existují i masová hnutí bez ďábla, ale zřídka dojdou většího rozšíření. Praví věřící jsou duševně nevyrovnaní nebo nejistí lidé, nebo ti kdo jsou beznadějní, či bez přátel. Lidé nehledají spříznění, když milují, ale pokud nenávidí tak ano. A ti kdo touží po novém životě a novém řádu cítí, že staré zvyky musí být zlikvidovány, než vybudují nový řád.
Přesvědčovací techniky
Přesvědčování není technicky vzato brainwashing, ale je to manipulace s lidskou myslí někým jiným, aniž by si manipulovaná společnost byla vědoma, co způsobilo posun jejího mínění. Máme čas uvést pouze ty základní z tisíců dnes používaných technik, ale základem přesvědčování je vždy přístup k vašemu PRAVÉMU MOZKU.
Levá část vašeho mozku je analytická a racionální. Pravá je tvořivá a imaginativní. To je sice velmi zjednodušené, ale pro vysvětlení to stačí. Takže účelem je rozptýlit levou polokouli a udržet ji v činnosti. V ideálním případě přesvědčovač navodí změněný stav vědomí při otevřených očích, což způsobí posun od beta vědomí k alfa; dá se to zjistit na EEG.
Nejdřív si ukážeme příklad zaneprázdnění levé poloviny. Politici používají tyhle účinné techniky pořád; právníci používají mnoho variant. Jak jsem říkal "utahují smyčky".
Předpokládejme teď, že se díváte na politika při projevu. Nejdřív může navodit to, čemu se říká "vyvolání souhlasu". Jsou to tvrzení, která způsobí, že posluchači začnou přitakávat; můžou dokonce nevědomky pokyvovat hlavami. Teď přijde utvrzování. Jsou to obvykle tvrzení, o kterých by se dalo debatovat, jakmile však má politik souhlas obecenstva, je ve výhodě protože všichni souhlasí dál. Nakonec přichází sugesce. Tedy to co politik chce, abyste udělali. Protože jste souhlasili po celou dobu, je pravděpodobné, že se necháte přesvědčit a přijmete sugesci. Když teď budete poslouchat politický projev pozorně, zjistíte, že první tři body jsou "vyvolávání souhlasu", další tři jsou utvrzování a nakonec následuje sugesce.
"Dámy a pánové: nelíbí se vám vysoké ceny potravin? Vadí vám astronomické ceny benzínu? Jste znechuceni nekontrolovatelnou inflací? Jo, víte, že strana Taata připustila za minulý rok 18 procent inflace; víte že kriminalita se zvýšila o 50 procent za posledních 12 měsíců, a víte také že vaše platy sotva pokryjí vaše výdaje. Dobrá, odpověď na všechny problémy je zvolit do Senátu mně, Johna Tohoatoho."
Myslím, že už jste to někde slyšeli. Můžete si také počkat na to, čemu se říká Vložený příkaz. V hlavní části řečník začne gestikulovat levou rukou, což jak ukazuje výzkum, má lepší přístup k vašemu pravému mozku. Dnešní politici a řečníci orientovaní na veřejná média jsou často pečlivě trénováni specialisty, kteří použijí každý trik - starý i nový - aby vás zmanipulovali tak, že přijmete jejich kandidáta.
Koncepce a techniky Neuro-lingvistiky jsou tak pečlivě chráněny, že jsem s obtížemi zjistil, že dokonce i mluvit o nich nebo něco publikovat může přivodit právní problémy. Přesto je Neuro-lingvistický trénink snadno dostupný každému, kdo je ochoten tomu věnovat čas a peníze. Je to jedna z nejdůvtipnějších a nejůčinějších manipulací s jakou jsem se zatím setkal. Jeden přítel, který nedávno navštěvoval dvoutýdenní seminář neurolingvistiky zjistil, že mnoho lidí se kterými v pauzách mluvil, byli vládní lidé.
[ Pozn. neurolingvistické programování (NLP) je podle toho co jsem zjistil v podstatě snobský výraz pro autosugesci. Je to trochu propracovanější metoda ]
Jiná technika, se kterou se právě seznamuji, je neuvěřitelně choulostivá. Říká se tomu Roztrušovací technika. Princip je ten, že slovy říkáte jednu věc, ale do podvědomí posluchačů vštípíte něco docela jiného.
Vezměme si příklad: řekněme že se díváte na televizního komentátora, který říká tohle: SENÁTOR JOHNSON pomáhá místním úřadům objasnit hloupé chyby společností přispívajících k jadernému znečišťování. Zní to jako zpráva o prostém faktu, ale když komentátor zdůrazňuje ta správná slova, a zvlášť když při určitých slovech správně gestikuluje rukama, můžete si odnést dojem, že senátor Johnson je idiot. To byl podsunutý význam zprávy a komentátor nemůže být nařčen, že něco takového řekl.
Přesvědčovací techniky se také často používají v menším měřítku se stejnou účinností. Pojišťováci například vědí, že jejich historky jsou daleko efektivnější, když vás přimějí v duchu si je představit. To je komunikace s pravým mozkem. Tak například můžou přestat v rozhovoru, rozhlédnout se vaším obývákem a říct, "Umíte si jen představit tenhle krásný dům do základů vyhořelý?" Jasně že umíte! Je to jedna z vašich podvědomých obav, a když vás přiměje si to představit, snáz vás potom dostrká k podpisu pojistky.
Členové hnutí Hare Krishna, kteří operují na každém letišti a používají to, čemu říkám technika ŠOKU A ZMATKU k zaneprázdnění levého mozku a komunikaci přímo s pravým. Když jsem jednou čekal na letadlo, sledoval jsem jednoho víc než hodinu. Používal techniku, při které vždy před někoho téměř skočil. Zpočátku vykřikoval, pak klesl hlasem, vytáhl knížku a požadoval nějaké peníze jako příspěvek. Když jsou lidé šokováni, obvykle ucouvnou. V tomhle případě byli šokovaní podivným zjevem který se před nimi zhmotnil a křikem Krishnova vyznavače. Při další rozmluvě se dostali do alfa-stavu, protože se chtěli podvědomě ochránit před realitou před nimi. V alfa-stavu byli velmi sugestibilní a tak si knížku vzali; v okamžiku kdy vzali knihu, cítili vinu a tak podlehli i druhé sugesci: dali peníze. Všichni máme v sobě zakódováno, že když něco dostaneme, musíme za to něco dát -- v tomhle případě peníze. Když jsem to sledoval, byl jsem dost blízko, abych si všiml, že mnoho lidí jeví vnější známky alfa stavu -- jejich zorničky byly rozšířené.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama