Červen 2007

Základ k debatě.......?????????

11. června 2007 v 22:17 | darny |  Události, komentáře a odkazy
Životním zájmem EU jsou dobré vztahy s Ruskem, což je nutnou podmínkou klidu a bezpečí v Evropě a i ekonomické prosperity EU (Ruský trh resp. jeho energetické zdroje). Rusko je proto třeba poutat k EU nadstandardní spoluprací - viz. strategické partnerství. Rusko samozřejmě proto musí dále pokračovat v reformách, v rozvoji a stabilizaci demokracie. Rozšířená EU je pro něj i velkou výzvou ekonomickou. Strategií Ruska je multipolární svět a to odpovídá i zájmům EU. Rusku vyhovuje mocenský trojúhelník USA, EU, Rusko (popřípadě v budoucnosti čtyřúhelník Čínou) a tedy i silná EU.
Rusko nyní potřebuje klid a spolupráci. Řeší řadu problémů, ale počíná si vcelku úspěšně. Je ekonomicky čím dál silnější a nelze pochybovat ani o jeho vojenském potenciálu. V zájmu EU je, aby se Rusko nedostalo do izolace. V zájmu EU je multipolární světové uspořádání. I EU musí být silná a jednotná. Na této cestě i EU se vyrovnává s řadou problémů. Taktéž potřebuje klid.
Jediným, kdo zcela otevřeně propaguje unilaterární světové uspořádání byly a jsou USA - viz. nástup GWB jako reprezentanta skupiny neokonzervativců. Tito se vůbec netajili tím, že není v jejich zájmu silná Evropa, není v jejich zájmu silné Rusko a natož pak jejich strategické partnerství a ve střednědobé perspektivě se obávají stále silnější a mocnější Číny. Pokud by vývoj pokračoval nerušeně dále, lze očekávat, že ji brzy nastane bod zlomu - tedy okamžik, po němž ústup USA z prvé pozice bude se všemi svými konsekvencemi neodvratný. Proto je třeba i takové americké kroky, jako je prosazování samostatnosti Kosova, oslovení ČR a Polska ve věci rozšíření protiraketového systému (při ignorování platformy NATO) a některé další (vízová politika k novým zemím EU) chápat jako snahu o oslabení jednoty EU, oslabení vztahů mezi EU a Ruskem a konečně i jako snahu o oslabení Ruska (ekonomické nároky roztáčení další zbrojní spirály). Jako strategie to je pochopitelné a v jistém slova smyslu regulérní.

USA - skutečnost II ?

10. června 2007 v 11:35 | darny |  Události, komentáře a odkazy
Proč je v USA (když je to tak pokroková země) 3 miliony vězňů, čímž se USA řadí na samu špici kriminality ve Světě?
Proč je v zájmu organizací, jako je RNA nebo Carlyle Group Georgea Herberta Bushe, aby od roku 2002 dodnes stoupla bilance obětí střelby v USA 3x z původních 11.000 na bezmála 33.000?
Historická skutečnost, podle níž Prescott Bush (děd současného presidenta USA) a Herbert Walker (praděd současného presidenta USA), financovali prostřednictvím své banky Union Banking Corporation a společností Consolidated Silesian Steel Corporation či Upper Silesian Coal and Steel Company, financovali, přímo vyzbrojovali, dodávali technologie a spravovali doly, hutě a průmyslové komplexy na území USA pro režim Adolfa Hitlera a NSDAP a tím se přímo podíleli nejen na rozpoutání 2. světové války, kam se zbrojařské koncerny USA vrátily 2 roky před jejím ukončením, prakticky jen vybrat výsledky investice amerických korporací do německého vojenského výzkumu tajných zbraní a zbraní hromadného ničení, vydávajíce to později Svět, jako osvobození Evropy od nacistické nadvlády americkou armádou, ale dokonce se přímo podíleli prostřednictvím Consolidated Silesian Steel Corporation umístěné v blízkosti polského města Oswiecim, v jedné polské oblasti bohaté na suroviny, kde založil Hitler nechvalně známy Konzentrazionlager Auschwitz a podobně i podporou, přímými investicemi a propíráním finančních prostředků AG Farben, jež na otrocké práci židovských, slovanských i německých vězňů dalších koncentračních táborů získávali další nemalé zisky?
Proč v zájmu Evropy musíme Evropu dokonale rozvracet, ač jsme se ještě nedávno prohlašovali, že chceme být součástí sjednocené Evropy, neb tam patříme?
Proč je v zájmu světové bezpečnosti, abychom se stali pachateli těch nejodpornějších zvěrstev, jaké se dnes dějí po celém světě pod taktovkou neokonzervativní vlády v USA?
Proč odpůrcům vojenské přítomnosti USA v ČR fandí lidé, kteří žijí v jiných Pentagonem okupovaných místech po planetě?
Jak je možné, že odporem proti současné fašistické vládě v USA jsou nesouhlasící "antiamericky orientovaní", když vyjadřují názor dnes již většiny občanů USA? Že by v USA žili samí antiamericky orientovaní občané?
Do jaké míry je dnes ústava USA demokratická, když je doplněna o ústavní zákony Patriot Act, Patriot Act 2 a Criminal Commission Act, dovolující americkým mocenským složkám unášet, mučit a vraždit kohokoliv na této planetě, pokud to zpětně vykáže jako "činnost v národním zájmu USA", dovolujícím odposlouchávat a sledovat každého, kdo vyjádří jen letmý nesouhlas s kroky současné vlády v USA, provádět domovní prohlídky bez nutnosti soudního příkazu prokurátora a bez vědomí majitelů bytů, provozování koncentračních táborů na území USA a věznění dnes již desítek tisíc američanů v těchto koncentračních táborech Halliburton a DynCorp bez soudu a možnosti se hájit prostřednictvím amerického zákonodárství?
Do jaké míry je "namodralý" výrok páně Topolánka: "Nach kommt der Tag?"
Proč obvyklá argumentace zastánců okupace ČR Spojenými státy má takovýto tvar:
"Zbláznil se někdo jiný - ne Havel. Podívejte se na mapu, podívejte se, kde žijete a kam patříte, přečtěte si historii. Přemýšlejte, jak chcete žít. Pokud chcete ručník na hlavu, klanět se Mohamedovi a vrátit se do středověku, tak buďte proti radaru. Soudný člověk bude uzavírat spojenectví s lidmi a státy hájícími stejné hodnoty, hájícími civilizaci v našem pojetí. A to i za cenu obětí (je to hrozná oběť, postavit v lese barák s radarem a několika americkými vojáky). Hloupý ten, kdo se nepřipraví na obranu, když vidí nebezpečí. Nestačí Vám postupné dobývání Evropy dělohami muslimských žen? Jakým právem se dožaduje muslimská přistěhovalecká menšina v Evropě aby se Evropa podřizovala jejich zvyklostem."?
Celá diskuse je příkladem toho, jak se problém rozplizne, neumí-li se správně položit otázka. Na špatnou otázku totiž nelze dostat správnou odpověď. Otázka totiž nezní: je radar užitečný nebo ne, škodí nebo ne, vypadá na kopci dobře nebo ne, radar ano či ne. Ona prvotně odmítnutá zní: jednat či nejednat. Moje odpověď je jednoznačná - zatím nejednat. Je to totiž otázka vlastní důstojnosti, proti velmocenské aroganci, chtít umísťovat bezpečnostní systém USA do země, jejíž občany dosud považují vlivné kruhy USA za bezpečnostní riziko své země. Je možno rovnoprávně jednat teprve tehdy, až se osvědčí bezvízový styk s USA, rovnoprávný pro naše občany tak, jako pro jejich občany. Do té doby nechť se senátoři drží za nos, neboť to smrdí.
Mám dojem ,že zatím nikdo z propagátorů nutnosti přítomnosti amerického radaru v Čechách neodůvodnil věrohodně , proč ho tu Američané (protože to není a nebude náš radar ) musí mít . Mám už dost těch povídaček o boji proti terorismu pomocí takových kolosů jako tento radar . Není mou povinností odůvodňovat , proč ho tu nechci, protože jsem nepřišel s danou věcí jako první , ale požaduji naprosto jasné a jak říkám důvěryhodné odůvodnění americké zádosti . Potom se rozhodnu a své rozhodnutí zdůvodním . V takovémto případě nechci , aby to za mne dělal Topolánek , Paroubek , Klaus či Schwarzenberg . Ten radar tu totiž jinak zůstane do té doby , dokud to Američané budou chtít a když už ho nebudou potřebovat , zůstanou tam jeho zbytky navěky , protože kdo by se s jeho odklízením páral !!! A kde budou naši přátelé Bush s kamarády , kteří měli tu skromnou žádost a naši politici , kteří jim to dovolili ? Oni budou ti, kteří za nic nemohli , vždyť jsme si je zvolili !!! Ano , zvolili . Ale ne proto , aby nás zneužívali v záležitostech , ke kterým nemají od nás poslání .
Ve 30. letech minulého století se v Německu dostal k moci vojensko-průmyslový komplex. Nedopadlo to dobře, světová válka byla nevyhnutelná. Totéž se ted´ stalo v USA. Příznaky jsou stejné, jako byly v Německu. Americký vojensko-průmyslový komplex určuje vnitřní a zejména zahraniční politiku země.
Války jsou výborný byznys, americké zbrojní továrny jedou naplno. To se projevuje agresemi proti ji-ným zemím (naposledy Irák - důvody pro invazi byly zcela vylhané, jde pouze o ropu), stále se zvětšujícím vojenským rozpočtem, vývojem nových zbraní, omezováním práv amerických občanů (Patriot Act), pohrdáním OSN a mezinárodním právem a dalšími nebezpečnými jevy.
Evropské národy odmítají další zbrojení, chtějí žít v míru a spolupracovat s Ruskem. To je proti zájmům USA. Proto Američané chtějí vybudovat nové základny proti Rusku ve východoevropských zemích, kde jsou vlády protirusky zaměřeny a ochotně základny přivítají.
I když většina občanů těchto zemí je proti.

USA skutečnost I. ?

10. června 2007 v 11:28 | darny |  Události, komentáře a odkazy
1.Každý, kdo hovoří o jakémsi antiamerikanismu, by si měl připustit, že se musel ve světě napřed projevovat jakýsi amerikanismus.
2.Amerikanismus je produkován samotnou mocenskou strukturou USA, která za svůj NÁRODNÍ ZÁJEM prohlašuje mimo jiné vojenskou přítomnost po celém glóbu.
V 1983 vydal reportér New York Times, Charles Higham, knihu "Trading With The Enemy; The Nazi American Money Plot 1933-1949", ve které dokonce tvrdí, že vláda USA o tom věděla a tuto činnost jim vědomě ulehčovala.
Celkem 3 sady obsáhlých spisových dokumentů veřejně přístupných v Kongresové knihovně ve Washingtonu a v Národním archivu University v Marylandu vypovídají velice podrobně o historických skutečnostech, spojených s osobami Prescotta Bushe a George Herberta Walkera, jež se od poloviny 90. let "jaksi nenosí" v politice USA a dnes i v propagandisticky ovládaných českých médiích.
2. světová válka:
Americký zbrojní průmysl se pokouší financovat a hospodářsky podporovat Adolfa Hiltera!
Například právě dědeček současného presidenta USA - Prescott Bush a George Herbert Walker (Bushův tchán) prostřednictvím své banky Union Banking Corp. of New York a ve spolupráci s Frtitzem Thyssenem a Mannesmanem podporovali přímými finančními injekcemi a dodávkami průmyslových komplexů a zařízení nejen přímo Adolfa Hitlera, ale zejména jeho zbrojní průmysl, na nějž bylo vítěznými státy 1. světové války uvaleno tvrdé embargo! Tuto (jak nakonec konstatoval Americký nejvyšší soud) podvratnou protiamerickou činnost vyvíjeli až do roku 1942, kdy byli Nejvyšším soudem USA odsouzeni mmj. k osobní pokutě 1,5 milionů dolarů v případě Prescota Bushe. Nejeli v tom samozřejmě jen oni sami. Byli totiž jen kolečky v mašinérii zmíněného vojenskohospodářského sdružení zbrojařských koncernů, jimiž byli mnohdy i spolupodílníky:
Consolidated Silesian Steel Corporation a Upper Silesian Coal and Steel Company. Po okupaci Polska byli tyto dvě společnosti sloučeny v Consolidated Silesian Steel Corporation umístěné v blízkosti polského města Oswiecim, v jedné polské oblasti bohaté na suroviny. V této oblasti založil Hitler nechvalně známy Konzentrazionlager Auschwitz. USA firmy tedy vydělávaly i na otrocké práci vězňů v Auschwitz
1. sada dokumentace (povětšinou formální úřední povahy) vypovídá o vedoucím postavení a podílnictví Prescotta Bushe v mnoha společnostech spojených s přímým investorem Adolfa Hitlera - Fritzem Thyssenem.
2. sada dokumentace pak vypovídá (najmě prostřednictvím archivovaných novinových článků a zpráv) zejména o zadržení majetku Union Banking Corporation Prescotta Bushe a jeho obvinění, že účetními knihami jeho banky procházely prostředky Holland-Trading Corporation, Seamless Steel Equipment Corporation či Silesian-American Company, jež z podnětu Bushe a Walkera byly ovládány Thyssenovými a Hitlerovými lidmi a společnostmi.
3. sada dokumentace se pak týká válečných zločinů společnosti IG Farben, s nimiž byla jména Bush, Walker a Thyssen opět přímo spojena.
Kancelář Nuceného správce majetku pánů Bushe a Walkera současně vydala v roce 1942 zprávu, že od roku 1939 byly pozemky na nichž stály ocelářské továrny a doly, jež spravovali pánové Bush a Walker majetkem nacistické německé vlády a zjevně tedy byly prostředky pomoci nacistického válečného programu.
Prescott Bush byl nakonec zakladatelem mocné dynastie Bushů a ač sám jen o vlásek unikl kandidatuře na úřad samotného presidenta USA, jeho syn George a vnuk George Walker jeho sny o ovládání Ameriky nakonec splnili.
Je pikanterií, že již sám Prescott Bush (stejně jako jeho syn a vnuk) byl absolventem prestižní University v Yale a členem tajného studentského sdružení s názvem Skull and Bones (Lebka a Hnáty) jejichž znakem již tehdy byla lebka se skříženými hnáty v podobě, v jaké se až dlouho (několik desetiletí) poté objevovala na klopách a čepicích důstojníků Gestapa a SS!
Zde si dovolím malou odbočku: Snad nepřekvapí, že nejaktivnější současní čeští demagogové Tomáš Čáslavka, Daniel Truxa a Václav Voseček jsou členy vedení podivných sdružení s názvy: Mladí federalisté, Mladí liberálové a Mladí konzervativci, jejichž program vykazuje podivuhodné nesrovnalosti v oficiálních proklamaturách "demokracie" a v jednotlivostech pak svými vyjádřeními demokracii jako takovou přímo popírají! - Jak se snoubí Čáslavkův podpis pod "Petici pro přijetí Evropské ústavy" s jeho snahami přesvědčit českou veřejnost, že rozbití EU vlivem USA je v jejím zájmu je nasnadě. Ta podobnost s tajnými spolky v Yale je až zarážející...
Čím se provinili dva 16 letí kluci,Kevin Ives a Don Henry,když je nechal George Walker Bush v roce 1987 "popravit", protože se stali nechtěnými svědky překládky drog v arkansaské Meně, které pašoval pravděpodobně pro Georgea Walkera Bushe(jeho zbrusu nové tajné telefonní číslo přímo na stůl Guvernéra Texasu měl ve svém notesu nalezeném u něj i po jeho následné vraždě v rámci "zahlazování stop")bývalý agent CIA Barry Seal a z prodeje těchto drog pak George Herbert Bush financoval a nákupem sovětské výzbroje ve Varšavě vyzbrojoval v rámci CIA nejen bojovníky dnešní Al Kajdá,ale i někdejší hondurasské,nikaragujské Contras?A je to náhoda,že prokurátorka,která opětovně případ obou zavražděných pubescentů v roce 1993 otevřela v souvislosti s vraždou Barryho Seala byla následovně nejen sesazena(zásahem Georgea Herberta Bushe)z funkce státního zastupitelství,ale postupně jí byla zkázána veškerá právnická činnost a šerif,který jí pomáhal vést vyšetřování případu byl obětí útoku dopisu se spórami Sněti Slezinné, jako mnoho údajných "obětí terorismu" v USA po roce 2001?
Jak to myslel William Casey (někdejší ředitel CIA pro Střední a Blízký východ),když na začátku 80.let na kameru provolával: "Let´s go, friends! I wanna see Russian blood!"a přitom objímal kolem ramen dnešní bojovníky Al Kajdá v době, kdy pod přímým velením Georgea Herberta Bushe(tehdejšího generálního presidenta CIA)cvičil s pomocí Pákistánské tajné služby a MI6 nejen v Afgánistánu,Pákistánu a Sudské Arábii,ale i přímo na rozlehlých skotských pláních?
Proč bylo nutné odstranit zhovadilý režim Talibánu sanací bezmála 20.000 civilistů,když ještě v roce 1993 byl tentýž režim dotován přímými platbami 4 miliardy dolarů ročně ze státního rozpočtu USA?


ČR prý odmítla spolupráci s Radou Evropy ohledně věznic CIA

8. června 2007 v 20:49 Události, komentáře a odkazy
Paříž 8. června (zpravodaj ČTK) - Česká republika byla jednou ze zemí, které vždy odmítaly odpovídat na otázky Parlamentního shromáždění Rady Evropy ohledně tajných věznic CIA pro osoby podezřelé z terorismu a o jejich převozu do těchto věznic. ČTK to v Paříži řekl Andrew Drzemczewski z výboru Parlamentního shromáždění pro právní otázky, který se podílel na vypracování zprávy o těchto věznicích v Evropě. Dokument byl zveřejněn dnes.
Zpráva uvádí, že věznice byly v Polsku a v Rumunsku. Česká republika v ní není jmenována, jedinou výjimkou jsou letmé zmínky o Praze jako možném místu přistání letadel, jimiž byli podezřelí přepravováni.
V jednom z dodatků ke zprávě je graf, podle něhož byla Praha místem mezipřistání tajného letu CIA 7. března 2003. Podle dalšího dodatku byla jednou z etap složitého přesunu Němce libanonského původu Khaleda Masriho, kterého CIA pro falešné podezření z terorismu údajně unesla a pět měsíců týrala. Přes Prahu byl prý převážen v květnu 2004, kdy ho CIA "vracela", když prohlédla svůj omyl.
Drzemczewski řekl, že autoři zprávy nedostali od České republiky na své otázky nikdy odpověď.
Švýcarský politik Dick Marty, který zprávu předkládal, na tiskové konferenci v Paříži řekl, že mu nejde o to, aby někoho soudil, ale aby v zemích Rady Evropy vyvolal debatu, protože fakta, která materiál obsahuje, ukazují na vážnou erozi lidských práv.
Řekl dále, že vlády evropských zemí mu systematicky odpíraly informace s poukazem na to, že jde o státní tajemství, a že nezáleželo na tom, o jakou vládu šlo. Nynější italská vláda premiéra Romana Prodiho prý například zapírá ještě vehementněji než vláda jeho předchůdce Silvia Berlusconiho, do doby jehož mandátu sporné praktiky spadají. Státy prý nechtějí pustit informace i kvůli "systému vzájemného vydírání" tajných služeb, tedy kvůli obavám, že řekne-li jedna něco na druhou, dostane se jí oplátkou téhož.
Mimořádné možnosti nekontrolovaného působení v Evropě dostala CIA podle Martyho díky dohodě NATO, která byla uzavřena po teroristických útocích na USA 11. září 2001. Dohoda se odvolávala na článek 5 smlouvy NATO o vzájemné pomoci v případě napadení jednoho z členů. Marty řekl, že článek 5 zde byl zjevně zneužit, protože nešlo o válku.
Pokud jde o Polsko a Rumunsko, Marty se domnívá, že Spojené státy na ně ani nemusily vyvíjet nějaký tlak, protože obě země byly už od změn počátkem 90. let velmi proamerické a samy chtěly Američanům vyjít vstříc.
Ve zprávě jsou jmenováni přední polští a rumunští činitelé, kteří podle ní o tajných vězeních CIA ve svých zemích věděli a schválili je. Jde na prvním místě o tehdejší prezidenty Aleksandra Kwaśniewského a o Iona Ilieska. Marty řekl, že s uvedením jmen váhal, ale že zdroje, z nichž čerpal, byly takové, že o opodstatněnosti jejich informací nemohlo být pochyb. Dodal, že zasvěcených bylo velmi málo, a to i ve vládách obou zemí, například tehdejší rumunský premiér velmi pravděpodobně nic nevěděl.
Praktiky jako tajné věznice nebo zadržování bez soudu jako na americké základně Guantánamo na Kubě, označil za nepřípustné a navíc jako trvalé řešení problému terorismu za neúčinné, protože jejich důsledkem je naopak solidarita s teroristickými zločinci.

Velký podvod II.

8. června 2007 v 20:27 | Meyssan Thierry |  Události, komentáře a odkazy
Když letoun Boeing klesá, vysunuje se mu automaticky podvozek. Ačkoli je potom vysoký třináct metrů, což odpovídá výšce domu o třech podlažích, tento Boeing prorazil stěnu Pentagonu pouze na úrovni přízemí a prvního patra. Z toho vyplývá, že podvozek letounu se nutně musel odtrhnout předtím, než Boeing narazil do spodních podlaží Pentagonu. A to všechno dokázal (viz snímek na obálce knihy), aniž poškodil skvělý trávník před budovou, zeď nebo parkoviště či heliodrom. V oněch místech je totiž plocha pro přistání malých vrtulníků.
Navzdory své hmotnosti (kolem 100 t) a rychlosti (mezi 400 a 700 km/h), letadlo pobořilo pouze stěnu prvního pětiúhelníku budovy. Je to zřetelně vidět na následujícím snímku.
Otřes vyvolaný nárazem Boeingu pocítili lidé v celém Pentagonu. Palivo, které je uloženo v křídlech letadla, se vznítilo a požár se rozšířil po budově. V ní zahynulo sto dvacet pět osob, k nimž je třeba přičíst čtyřiašedesát cestujících a členů posádky, kteří byli v letadle.
Šťastnou náhodou (?) letoun narazil do té části budovy Pentagonu, která se zrovna opravovala. Právě se tam dokončovalo vybavení a zařízení nového střediska velení vojenského námořnictva. Řada kanceláří nebyla obsazena a v některých pracovali pouze civilní zaměstnanci, kteří se zabývali montáží přístrojů a zařízení. Tím se vysvětluje skutečnost, že oběťmi se stali převážně civilisté a že v řadách postižených vojáků nebyl ani jeden generál.
Půl hodiny po útoku se horní podlaží zřítila.
Tyto první dílčí části oficiální verze jsou málo pravděpodobné, a její zbývající části zcela nemožné.
Když vložíme siluetu Boeingu do družicového snímku, vidíme, že do budovy vnikla pouze příď letounu. Trup a křídla zůstaly venku.
Letoun se rázem zastavil, aniž jeho křídla narazila do stěny. Není vidět žádnou stopu po nárazu, kromě přídě Boeingu. Na snímcích bychom však měli spatřit někde venku - fakticky na trávníku - křídla a trup.
Jestliže je příď tohoto letadla vyrobena ze slitiny, která se může rychle roztavit, a jestli křídla obsahující palivo mohou shořet, pak jeho trup je z materiálu podobného tomu, z jakého se vyrábějí karoserie osobních a nákladních automobilů. V případě požáru by z trupu určitě zůstaly ohořelé trosky. Podíváte-li se na snímek na obálce, nepochybně zjistíte, že tam žádné zbytky letadla nejsou. Snímek byl přece pořízen v prvních minutách: již přijely automobily hasičů, ale ti ještě nezasáhli a horní podlaÏí budovy se dosud nezřítila.
Na tiskové konferenci konané 12. září vysvětlil velitel arlingtonských hasičů Ed Plaugher, že jeho lidé měli za úkol bojovat proti rozšíření požáru v Pentagonu, ale že nebyli připuštěni na místo nárazu letadla. V přímém kontaktu s letounem prý zasahovaly pouze speciální skupiny (Urban Search and Rescue) Federální agentury pro zásahy při katastrofách (FEMA).
Na zmíněné tiskové konferenci proběhl následující dialog:
Novinář: "Co zbylo z letounu?"
Velitel hasičů Plaugher: "Zaprvé, pokud jde o letoun: při boji s požárem, o němž jsem hovořil, jsme viděli několik úlomků, ale nebyly to žádné větší kusy. Jinými slovy - nejsou žádné části trupu ani nic podobného." [...]
Novinář: "Poslyšte, veliteli, drobné kousky z letounu jsou rozmetány všude - až na dálnici. Jde vesměs o maličké úlomky. Domníváte se, že letadlo vybuchlo, že v okamžiku nárazu doslova explodovalo v důsledku výbuchu paliva nebo..."
Plaugher: "Víte, k tomu bych se raději nevyjadřoval. Máme četné očité svědky, kteří jsou schopni vás o tom, co se dělo s letounem během jeho přibližování, informovat lépe. To prostě nevíme. Já to nevím." [...]
Novinář: "Kde je palivo z letounu...?"
Plaugher: "Objevili jsme cosi, co považujeme za kaluž, právě tam, kde je to, o čem se domníváme, že byla příď letounu." [sic].
Tak tedy - ačkoli vysocí hodnostáři, zákonodárci a vojáci tvrdí, že viděli pád letadla - nikdo nespatřil sebemenší kousek letounu, dokonce ani jeho podvozek: existují pouze neidentifikovatelné drobné úlomky kovu. Boeing nezachytily, byť na jediný okamžik, ani průmyslové televizní kamery, které slouží k nepřetržitému sledování pentagonského parkoviště ze všech možných směrů a úhlů.
Nyní si zopakujme oficiální verzi: Boeing, který změnil původní směr letu, prý unikl stíhačkám F-16, jež byly proti němu vyslány, zdolal systém protivzdušné obrany Washingtonu a vertikálně klesl na parkoviště Pentagonu, přičemž stále zůstával v horizontální poloze. Pak prorazil stěnu přízemí, ale do budovy pronikl pouze přídí a zastavil se v okamžiku, než do zdi narazil křídly. Trup se ihned rozpadl. Palivo, které měl v nádržích v křídlech, hořelo jen tak dlouho, než stačilo způsobit požár v budově, načež se proměnilo v kaluž, která se přelila k místu, kde údajně byla příď letounu.
Navzdory povinné úctě k vysoce kvalifikovaným "očitým svědkům", významným funkcionářům a členům zákonodárných institucí, takovéhle tlachy se nedají spolknout. Vysoké postavení těchto svědků naprosto nezvyšuje věrohodnost jejich výpovědí, ale naopak jen zvýrazňuje závažnost prostředků použitých ozbrojenými silami Spojených států k zamaskování skutečnosti.
Je třeba dodat, že celá tato potřeštěná smyšlenka byla vybájena postupně, přičemž jedna lež si vynucovala další. Pokud se podíváte na první komuniké Pentagonu, citované na začátku této kapitoly, zjistíte, že se v něm nemluví o žádném Boeingu. Teorie o "sebevražedném letounu" se objevila až o půl hodiny později. Právě tak ve výpovědi náčelníka štábu ozbrojených sil v senátním výboru nepadlo ani slovo o stíhačkách, které se údajně pokoušely napadnout záhadné letadlo. S výmyslem o bloudění letounů F-16 přišlo velitelství NORAD až o dva dny později.
• • •
Oficiální verze je jen propaganda. Skutečností zůstává, že v Pentagonu přišlo o život 125 osob a že letoun s 64 cestujícími zmizel. Co bylo příčinou exploze, která zasáhla Pentagon? Co se stalo s letadlem linky 77 společnosti American Airlines? Jsou jeho cestující mrtví? Jestliže ano, kdo je zabil a proč? Jestli tomu tak není, kde jsou? Alespoň na tyto otázky musí americká vláda odpovědět.
Položme si otázku, jaký je účel oficiální verze, co má zamaskovat. Den po útoku generál Wesley Clark, někdejší vrchní velitel ozbrojených sil NATO za války v Kosovu, prohlásil na dotaz CNN: "Po jistou dobu nám bylo známo, že určité skupiny plánují [útok na Pentagon], ale zřejmě jsme o tom nevěděli dost [abychom něco podnikli]."
Toto záhadné tvrzení se vůbec nezmiňuje o nějakém cizím útočníkovi, nýbrž o hrozbách militantních extrémně pravicových skupin vůči Pentagonu. To dává možnost nahlédnout do tajných střetů, jimiž je zmítána vládnoucí třída Spojených států.
Dne 15. září položila tisková agentura CNN několik otázek egyptskému prezidentovi Husnímu Mubarakovi. Ten v té době ještě nevěděl, co již bylo známo nám. Nevěděl, čeho jsme se dopátrali zevrubnou analýzou útoku. Naproti tomu měl k dispozici tajné zpravodajské informace o přípravě útoku, které předal několik týdnů předtím americké vládě.
Prezident Husní Mubarak: [...] "Žádná zpravodajská služba na světě nedokázala říci, že hodlají použít komerční letecké linky a s letouny obsazenými cestujícími záměrně narazit do mrakodrapů a do Pentagonu. Ti, kdo to spáchali, museli například dlouhý čas létat nad touto oblastí. Pentagon není příliš vysoký. Aby pilot takto narazil rovnou do Pentagonu, musel mnohokrát přelétávat nad tímto prostorem, aby se seznámil s překážkami, s nimiž se setká při letu s velkým civilním dopravním letounem v přízemní výšce, než s ním narazí do budovy Pentagonu v přesně určeném místě. To musel někdo velice důkladně prozkoumat a dlouho nad tím prostorem přelétávat."
CNN: "Domníváte se, že mohlo jít o interní akci? Smím se vás zeptat, kdo za ní stojí?"
Prezident Husní Mubarak: "Říkám vám na rovinu, že nechci činit žádné ukvapené závěry. Říká se, že když vy, Američané, někoho dopadnete, prohlašujete: 'Ale to není Egypťan, je to občan Saúdské Arábie, je to někdo z Emirátů', a to všechno jsou Arabové - lidé si myslí, že jsou to Arabové... Lépe je vyčkat. Vzpomínáte si na Oklahoma City? Tehdy se okamžitě začalo šuškat, že to spáchali Arabové, ale Arabové to nebyli. Víte... počkejme si na výsledky vyšetřování. To, co bylo spácháno ve Spojených státech, by nebylo nijak snadné pro piloty vycvičené na Floridě. To, že se tam lidé připravují k získání pilotního průkazu, ještě neznamená, že jsou schopni páchat takové teroristické akce. Říkám vám to jako bývalý pilot, znám to náramně dobře. Pilotoval jsem velice mohutná, velká letadla, pilotoval jsem stíhací letouny. Moc dobře vím, že to není snadné, a proto si myslím, že nesmíme činit příliš rychle jakékoli závěry."
Jestli Bushova vláda zfalšovala útok na Pentagon ve snaze zamaskovat nějaké vnitřní problémy, nezatajila také určité skutečnosti související s napadením Světového obchodního centra?

VELKÝ PODVOD

8. června 2007 v 20:26 | Meyssan Thierry |  Události, komentáře a odkazy
Kontroverzní kniha francouzského novináře, která obletěla celý svět!
Co se vlastně stalo 11. září 2001 v USA?
Kdo doopravdy stojí za útoky na Světové obchodní centrum a na Pentagon? Kontroverzní kniha francouzského investigativního novináře, která obletěla celý svět, konfrontuje oficiální verze událostí s dokumenty a očitými svědeckými výpověďmi a poukazuje na rozpory v nich. Autor pak dochází k šokujícímu závěru: Na Pentagon žádné letadlo nespadlo!
Tato kniha je založena výlučně na dokumentech Bílého domu a ministerstva obrany, a na prohlášeních amerických civilních i vojenských představitelů v mezinárodním tisku.
Všechny informace, které uvádí, jsou doloženy a čtenář si je může sám ověřit. Vzpomínáte si na útok na budovu Pentagonu? To, co se tam 11. září 2001 dělo, bylo tak závažné a natolik nenadálé, že v dané chvíli nebylo možné postihnout rozpory v oficiální verzi výkladu oné události. Krátce před desátou hodinou dopolední washingtonského času vydalo ministerstvo obrany USA stručnou zprávu: "Ministerstvo obrany pokračuje v odstraňování následků napadení, k němuž došlo dnes ráno v 9 hodin 38 minut. V dané chvíli nejsou k dispozici žádné údaje o počtu obětí. Příslušníci personálu, kteří utrpěli zranění, byli dopraveni do několika blízkých nemocnic. Ministr obrany pan Donald S. Rumsfeld vyslovil soustrast rodinám, jejichž příslušníci byli při tomto hanebném útoku usmrceni a zraněni. Řízení akcí zabezpečuje ministr ze svého střediska velení v Pentagonu. Všechen personál byl z budovy evakuován, zatímco zásahové jednotky ministerstva obrany a ze sousedních míst bojují s ohněm a zajišťují zdravotnickou pomoc. Ačkoli podle prvních odhadů jsou způsobené škody značné, Pentagon by měl být opět otevřen zítra ráno. Náhradní pracoviště za místnosti v postižených částech budovy jsou zajišťována."
První zprávu o útoku přinesla agentura Reuters, která sdělila, že Pentagon byl zasažen vrtulníkem, jenž explodoval. Tuto informaci telefonicky potvrdil tiskové agentuře Associated Press poradce Demokratické strany Paul Begala.
Několik minut poté opravuje tuto informaci ministerstvo obrany v tom smyslu, že šlo o letoun. Další svědectví vyvracejí první informaci a potvrzují zprávu úředních míst. Fred Hey, asistent senátora Boba Neye prohlásil, že když jel po dálnici vedoucí vedle Pentagonu, viděl padat dopravní letoun Boeing. Senátor Mark Kirk po snídani s ministrem obrany právě vyjížděl z parkoviště Pentagonu, když se tam zřítil velký letoun. Sám ministr obrany Donald Rumsfeld vyběhl ze své pracovny a utíkal do zasažené části budovy pomáhat obětem. Na místě zasáhli hasiči z Arlingtonu. K nim se připojily čtyři skupiny záchranářů FEMA (Federální agentura pro zásahy při katastrofách) a hasiči z Reaganova letiště. Asi v 10 hodin a 10 minut se postižené křídlo Pentagonu zřítilo. Novinářům nebyl povolen přístup na místo tragédie, aby nepřekáželi při záchranných pracích, a museli se spokojit s filmováním prvních zahalených obětí, které byly dopravovány do improvizované polní nemocnice. Agentuře Associated Press se však podařilo získat snímky příjezdu hasičů, pořízené jistým občanem z budovy stojící na břehu řeky.
V panujícím zmatku trvalo několik hodin, než předseda Sboru náčelníků štábů ozbrojených sil, generál Richard Myers oznámil, že "sebevražedným letounem" byl Boeing 757-200 linky 77 letecké společnosti American Airlines, který měl letět z Dullesu do Los Angeles a který zmizel z obrazovek radiolokátorů leteckých dispečerů v 8 hodin 55 minut. Všeobecnou nervozitu dále vystupňovaly tiskové agentury tím, že začaly hovořit o téměř osmi stech mrtvých. Šlo o nesmyslně vysoký počet, který se však ministr obrany Donald Rumsfeld nesnažil příštího dne ve svém prohlášení pro tisk vyvracet, přestože tehdy již byl skutečný počet obětí přesně znám.
Po útoku na Světové obchodní centrum představovalo toto zjištění pro každého nový šok. Znamenalo to, že nejmocnější ozbrojené síly na světě nedokázaly ochránit své vlastní sídlo a utrpěly těžké ztráty a že Spojené státy, považované za nepřemožitelné, jsou zranitelné dokonce na vlastním území.
• • •
Na první pohled jde o nesporná fakta. Jakmile se však pustíme do hlubšího zkoumání podrobností, zjistíme, že oficiální verze vysvětlení celého případu jsou svým způsobem rozpačité, do značné míry rozporné, protichůdné.
Pracovníci služby řízení leteckého provozu FAA Federal Aviation Administration) sdělili reportérům listu Christian Science Monitor, že přibližně v 8 hodin 55 minut klesl dotyčný Boeing do výšky 8 840 metrů a nereagoval na výzvy. Protože se odmlčel i jeho automatický identifikační systém, soudilo se na poruchu elektrické sítě letadla. Pak pilot, který stále neodpovídal, zapnul svou radiostanici, načež bylo v krátkých intervalech slyšet něčí hlas se silným arabským přízvukem. Neznámý muž pilotovi vyhrožoval. Potom letadlo provedlo otáčku o 180 stupňů a nabralo kurz na Washington, načež se leteckým dispečerům ztratilo.
Podle platných předpisů ohlásili zmínění pracovníci řízení leteckého provozu změnu kurzu sledovaného letounu na velitelství FAA. Tam však v té době většina amerických odpovědných funkcionářů tohoto orgánu nebyla přítomná - téměř všichni odletěli do Kanady na jakousi odbornou konferenci. Ve zmatku, jenž v onen den zavládl, se zaměstnanci právě vykonávající ve štábu FAA službu domnívali, že jde o další potvrzení zprávy týkající se druhého letounu, který zamířil nad New York. Až po půlhodině si uvědomili, že se toto sdělení týkalo třetího letadla, jež změnilo kurz - a teprve poté informovali příslušné vojenské instituce. Vinou tohoto nedopatření bylo ztraceno dvacet pět drahocenných minut.
Když 13. září 2001 vypovídal nový předseda Sboru náčelníků štábů generál Richard Myers před senátním výborem pro ozbrojené síly, nebyl s to sdělit, co konkrétně bylo proti zmíněnému letounu podniknuto.
Na základě velmi vzrušené diskuse s nejvyšším vojenským funkcionářem dospěli senátoři k závěru, že k žádnému pokusu o zásah proti třetímu podezřelému Boeingu nedošlo. (Velice důležitý protokol o výpovědi generála Richarda Myerse před senátním výborem pro ozbrojené síly je v příloze.) Je však možné uvěřit, že by ozbrojené síly USA zůstaly při nepřátelských útocích na New York a Washington pasivní?
Ve snaze čelit katastrofálním důsledkům zmíněné výpovědi generála Myerse v senátním výboru vydal štáb NORAD (North American Aerospace Defense Command - Velitelství protivzdušné obrany Severní Ameriky) dne 14. září speciální komuniké. V něm se uvádí, že o změně kurzu Boeingu byl NORAD informován teprve v 9 hodin 24 minut, načež okamžitě nařídil, aby proti podezřelému letadlu zasáhla dvojice stíhaček F-16 z letecké základny Langley ve Virginii. Protože velení letectva nevědělo, kde se Boeing právě nachází, domnívalo se, že jde o další útok na New York, a proto prý vyslalo stíhače na sever. Trať Boeingu údajně zkřížil dopravní letoun, který vzlétl z prezidentského letiště Saint-Andrew a identifikoval ho. Bylo však už příliš pozdě.
Není jisté, zda je verze NORAD poctivější než ta, se kterou vyrukoval před senátním výborem generál Myers. Dá se snad věřit tvrzení, že radiolokační systém ozbrojených sil USA nedokáže zjistit polohu Boeingu ve vzdušném prostoru na vzdálenost pouhých několika desítek kilometrů? A že velký dopravní letoun je schopen uniknout výkonným stíhačkám F-16, které byly proti němu vyslány?
Připustíme-li, že Boeing překonal tuto překážku, měl být sestřelen tehdy, když se přibližoval k Pentagonu. Bezpečnostní systém, který chrání ministerstvo obrany, je samozřejmě předmětem vojenského tajemství, stejně jako ochrana a obrana prakticky sousedícího Bílého domu. Nadto prý byl tento systém úplně přehodnocen a reorganizován po řadě incidentů v roce 1994, zejména poté, kdy na trávníku v zahradě Bílého domu přistál lehký letoun Cesna 150L. Také se uvádí, že celý tento ochranný systém je řízen z prezidentského letiště Saint-Andrew, na němž jsou trvale rozmístěny dva útvary bojových letounů, konkrétně 113. letecké křídlo vojenského letectva a 321. stíhací útočné křídlo letectva vojenského námořnictva. Tyto útvary jsou vybaveny letouny F-16 a F/A-18 a nikdy by neměly dopustit přiblížení jakéhokoli Boeingu.
Mluvčí Pentagonu podplukovník Vic Warzinski však k tomu řekl: "Nevěděli jsme, že ten letoun letí na nás - a pochybuji, že před úterkem [11. září] mohl někdo něco takového předvídat."
Tak se stalo, že poté co zmizel pronásledovatelům a hladce pronikl nejdokonalejší protivzdušnou obranou, skončil Boeing svůj let nárazem do budovy Pentagonu.
Boeing 757-200 je dopravní letoun schopný přepravovat 239 cestujících. Jeho délka činí 47,32 metru a rozpětí křídel 38,05 metru. S plnou zátěží váží 115 tun a dosahuje cestovní rychlosti 900 km/h. Pentagon je největší administrativní budova na světě. Denně v něm pracuje 23 000 lidí. Jméno má podle originálního architektonického uspořádání - tvoří jej pět soustředných pětiúhelníků. Byl postaven nedaleko Bílého domu, ale na protilehlém břehu Potomaku. Neleží tedy ve Washingtonu, nýbrž v Arlingtonu na území sousedního státu Virginie.
Aby způsobil co největší škody, musel by Boeing naletět střemhlav na střechu Pentagonu. Protože povrch budovy zaujímá plochu 29 akrů (tj. 117 360 m2), bylo by to docela snadné. Teroristé se však naopak rozhodli napadnout Pentagon z boku, ačkoli boční stěny dosahují výšky pouhých 24 metrů. Letadlo náhle začalo klesat, jako by se chystalo přistát. Ačkoli zůstávalo v horizontální poloze, klesalo do přízemní výšky téměř vertikálně, aniž poškodilo - třeba jen vzdušnou vlnou a plyny svých reaktivních motorů - stojany pouličního osvětlení na dálnici, která vede podél pentagonského parkoviště.

Bush,návštěva Prahy a trestní oznámení.

8. června 2007 v 19:31 | darny |  Události, komentáře a odkazy
Žalobci v Praze dostali trestní oznámení na Bushe
31.05.2007
Praha - Městské státní zastupitelství v Praze obdrželo trestní oznámení na prezidenta Spojených států George Bushe kvůli údajnému porušení zákona na ochranu míru. "Nyní budeme jeho obsah vyhodnocovat a po prostudování zvolíme další postup," řekla serveru nova.cz náměstkyně městského státního zástupce Marcela Kratochvílová.
Trestní oznámení podala podle serveru fyzická osoba. Autor v něm podle nova.cz žádá, aby policie v souvislosti s Bushovou návštěvou Prahy ve dnech 4. a 5. června začala prověřovat podezření z trestného činu propagace a podněcování k válce.
Pražská policie zatím trestní oznámení nedostala. "V případě, že je obdržíme, začneme se jím zabývat a postupovat podle zákona a ve spolupráci s městským státním zastupitelstvím," řekl serveru mluvčí pražské policie Ladislav Bernášek.
"Důvodně podezírám jmenovaného a členy jeho spolčení z rozpoutání války v Iráku, která je vedena v rozporu s mezinárodním právem a kde je mezinárodní právo dosud porušováno," uvádí podle serveru autor trestního oznámení. Bush se podle něj "svou veřejnou proklamací války a jejím vedením" provinil proti preambuli zákona na ochranu míru.
"Vzhledem k tomu, že osoba George Bushe, kterou důvodně podezírám z odpovědnosti za války v Iráku a Afghánistánu a která svými opakovanými výroky válku podněcuje, vyhrožuje jí a válku propaguje, navštíví ve dnech 4. a 5. června 2007 Českou republiku, žádám vás o zahájení úkonů v trestním řízení pro spáchání trestného činu propagace a podněcování k válce," stojí podle serveru v trestním oznámení.
Resume:
Vzhledem k tomu, že USA dodnes nepodepsaly mezinárodní úmluvu o vydávání a odsouzení válečných zločinců v Haagu (vědí proč), tak je naprosto bezpředmětné podávat jakékoli trestní oznámení na představitele USA.
Naprosto bezpředmětné je to i z toho důvodu, že současná (hnědomodrá) vláda ČR je naprosto proamerická a zkorumpovaná.Radar bude - strach ze smrti není argument II.

8. června 2007 v 19:17 Události, komentáře a odkazy
Občan řekl ministryni obrany Parkanové, že od ní jako od ženy čekal, že bude hájit mír. Paní Parkanová odvětila, že on vůbec neví, jak je těžké hájit mír, že se mír hájí zbraněmi a ona že udělá pro to vše. Hned na začátku besedy sdělila, že ona přijela s tím, že je pro radar.
Neodpověděla jste na základní otázku, paní ministryně. Kdo ohrožuje Českou republiku? Kdo ohrožuje mír v Evropě? Proč hájíte americký zájem?
To si opravdu myslíte, že právě americký radar na našem území nezpůsobí, že se opravdu ohroženými staneme? Proč neprosazujete mír mírovými prostředky? Proč ignorujete Organizaci spojených národů a Severoatlantickou alianci a společnou obrannou politiku Evropské unie?
Proč se chcete spojovat s USA, které odstoupily od smlouvy o balistických raketách, zrušily doktrínu o neútočení jadernými zbraněmi jako první, ignorují OSN a již zahájily jednu válku s vylhanými argumenty?

Pan Topolánek poukázal na situaci před druhou světovou válkou, kdy Winston Churchill varoval před vypuknutím válečného konfliktu a celá Evropa jej ignorovala.
Doporučujeme panu Topolánkovi opakovací kurs dějin českého státu i Evropy. Druhá světová válka začala neoficielně právě na českém území. Právě anexí části českého území cizím státem.
A je-li podle něj USA Winstonem Churchillem, kdo je Hitlerem, když USA mají ve své doktrině nyní zakotvenu "oprávněnost preventivní války", laicky řečeno?

Místostarosta z Borovna se zeptal, co za to obec Borovno dostane: Že nemají infrastrukturu, studny a kanalizaci. P. Topolánek odvětil, že konečně se někdo ptá na něco reálného. Že je trestuhodné, že tu šanci zde lidé odmítají. Že je to Bohem zapomenutá krajina. Že je tu nezaměstnanost.
Proč tedy nevyčlení finance na tento Bohem zapomenutý kraj už dnes a i bez radaru?
V oblasti kolem Brd je kvalitní přírodní prostředí právě a jenom díky tomu, že zde byla a je armáda, která se o lesy starala a že dosud nebyly zprivatizovány. Tato oblast se stala vyhledávaným místem k bydlení právě díky mimořádně estetickému a kvalitnímu životnímu prostředí nedaleko od Plzně a Prahy. Lidé z Prahy i Plzně zde mají rekreační chalupy. Vůbec zde nežijí žádní nezaměstnaní chudáci, jak se domníváte, pane Topolánku. Staví se zde nové domy a v průběhu několika let by ke zlepšení infrastruktury postupně došlo. A že to jde pomalu? Ale to je přece zásluha státu - nebo pan premier neví, kolik malé obce v tomto kraji dostávají do rozpočtu a zač nyní starostové všech vekovských obcí bojují?
Je směšné a ubohé lidem za radar nabízet novou kanalizaci nebo studny. Jednak je jasné, že neexistuje způsob, odkud tyto peníze čerpat a hlavně na základě čeho ( z prostředků kraje? ze státního rozpočtu jako zvláštní rozpočtová položka?) a je tudíž pravděpodobné, že by tyto laciné a trapné sliby naplněny nebyly. A k čemu by lidem zde byla infrastruktura, když by měli poškozené životní prostředí a zdraví ?
Kolik platí dnes USA milionů dolarů původním Kwajaleiňanům, vystěhovaným na Ebeyu, za pronájem ostrova na radar a příslušenství, a za škody na životním prostředí - a kolik bude USA platit naší republice? My to víme. Ví to pan Topolánek? Takže USA sem dá radar, zadarmo - a abychom neprotestovali, je naše vláda ochotna zaplatit v Brdech místní infrastrukturu, vodovody, čističky a podobně, z peněz našich poplatníků. Ale to je někomu musí sebrat! Navrhujeme ubrat je poslancům a vládě - a možná by bylo po problému, radar by asi neprošel.
Pokud však jde ze strany pana Topolánka o koupi odpustku za zničení této oblasti, pak jeho jediná adekvátní nabídka by byla, místo kanalizace, že se k radaru nastěhuje a bude zde ozařován 24 hodin. My jsme zde ohroženi, my tady žijeme a radar nechceme. Tak nechť to laskavě vezme na vědomí..

Jedna tazatelka uvedla toto srovnání: Při zkouškách nové izolace na raketoplánu Columbia byla americká posádka ubezpečována o naprostém bezpečí vzletu a přistání. Přesto raketoplán shořel se všemi lidmi na palubě. Právě nám zde tvrdíte, že radar bude zcela bezpečný, účinky zdravotně nezávadné a že pokud by měl poškodit lidi, neschválíte ho. Co se stane, pokud to nebude pravda, a k poškození dojde?
Pan Topolánek odvětil: VŠUDE UMÍRAJÍ LIDÉ. Někteří ve válkách, někteří při autonehodách, někteří jen tak.
Z této naprosto nezvládnuté, šokující a nehorázné odpovědi lze dovodit, že premiér ví a počítá s tím, že zde v souvislosti s radarem budou umírat lidé? Touto odpovědí naprosto jasně dal najevo, že lidé díky radaru umírat mohou, že se s tím má počítat, radar může být tedy natolik nebezpečným, že může způsobit smrt lidí. A že je si toho vědom.
Potřebujeme tedy vůbec ještě další důkazy, že radar může být nebezpečným? Potřebujeme tedy ve vládě člověka, který chce vědomě vystavit své občany nebezpečí ohrožení zdraví či života?

Dále se lidé ptali na to, proč pan Topolánek nesouhlasí s celostátním referendem. Odvětil, že Česká republika je podle Ústavy ČR nepřímou demokracií. Že lidé jsou zastoupeni svými poslanci, kteří mají na studium problematiky čas a kteří ponesou odpovědnost. Lidé se ptali, jako odpovědnost. Prý politickou. Kvůli příštím volbám.
Poslanci a senátoři nemají o nic větší kvalifikaci, odbornost, vyšší IQ, ani úsudek než občané. Spíše mají znalosti nižší než my, protože vláda jim předkládá jen ty své nesmysly a lži. A tak si nejsou jisti, protože zespodu, od nás, slyší informace jiné.
Žádná z politických stran neměla tuto naprosto kardinální otázku ve svém volebním programu. Politici proto nemají žádný mandát od lidí k rozhodnutí v tak závažné otázce. Pokud jsou tedy lidé zastoupeni svými poslanci, pak si poslanci mají názory lidu vyslechnout a budou povinni rozhodnout tak, jak si lidé budou přát.
Občany v sále premiér naprosto nepřesvědčil. Naopak, silně je utvrdil v tom, že je premiérem arogantním, který občany neslyší, pouze je lživě přesvědčuje o tom, co chce on, a jeho svéhlavé a neodůvodněné prosazování tohoto nebezpečného monstra, či spíše monster, by mohlo vést k velké lidské bolesti.
Závěrem
Poslanec Exner ve svém projevu, v obecné rozpravě k americkému radaru ve sněmovně, dne 4.5.2007 přesně četl z odpovědní nóty ČR americké vládě velké množství bodů, z nichž ani jeden nebyl podmínkou naší vlády. Z té nóty, kterou nám odmítají zveřejnit. Teď je vidět, proč. Stále se opakovalo jen: "Vláda předpokládá, vláda by chtěla, vláda má úmysl" a podobně. Nikde nestojí, že vláda žádá, či klade si podmínku. To není smlouva či odpověď suverénního státu k jednání příštím. To je podlézavá, vazalsky ponížená suplika poddaných k vrchnosti…
K té proklamované odpovědnosti je nutné doplnit, že se nejedná pouze o odpovědnost politickou, ta nikoho nezajímá, ale především o osobní odpovědnost, pokud zde lidé budou poškozeni. Na to by se ti odpovědní měli připravit.
A aby bylo jasné, že se nebudou moci poslanci schovat za svou anonymitu, připravili jsme na našich stránkách jmenovitě adresy a kontakty na naše poslance a také na zastupitele plzeňského a středočeského kraje. Aby si lidé spíše zapamatovali, jak který poslanec či zastupitel konkrétně o výstavbě tohoto nebezpečného monstra hlasoval.

Radar bude - strach ze smrti není argument I.

8. června 2007 v 19:14 Události, komentáře a odkazy
8.5.2007
Radar v Brdech bude - strach ze smrti není argumentem
Topolánek: VŠUDE UMÍRAJÍ LIDÉ. Někteří ve válkách, někteří při autonehodách, někteří jen tak.
Borovno, Brdy, 4.5.2007, Beseda s premiérem Topolánkem, ministryní obrany Parkanovou a jejich vládním doprovodem
Prvním velmi zajímavým momentem bylo, že vládní delegace oznámila svůj úmysl konat besedu jen Borovnu a Spálenému Poříčí. Protože to jsou obce, kde premiérovi jdou starostové na ruku (dejte peníze, dáme souhlas). V Borovně začala beseda v 15,15 hodin. Díky tomu, že tu mezi vesnicemi funguje "králičí telegraf", nemusel se pan premiér bát v poloprázdném sále. Velký sál byl přeplněn občany mnoha vesnic, kteří přijeli panu premiérovi i paní ministryni obrany vysvětlit, co si myslí o jejich plánu nasadit nám sem do Brd takové radarové monstrum. A to ještě nebylo v ten den známo, že by tu mohly vlastně být radary dva.
Vládní suitu doplňovali podplukovník profesor Jan Osterreicher, který skoro nic neřekl, MUDr. Pavel Bednarčík a generál Košner.
Předseda vlády Ing. M. Topolánek zahájil besedu proslovem, že je rád, že se zde můžeme svobodně sejít a diskutovat, na rozdíl od roku 1968, kdy byla sovětská vojenská přítomnost lidem vnucená, aniž by se k ní měli možnost vyjádřit. Nelibost vzbudil, když se zeptal občanů: "kde jste byli v roce 1968, když nás obsazovali Rusové? A dnes je vás plný sál!"
Taková otázka je od premiéra vlády naprosto nehorázná. Ptáme se, o jakou jde diskuzi, když tito politici přijeli lidem vnutit svojí vůli a přesvědčovat je o užitečnosti amerického radaru pro ČR?
Celá jeho následující diskuse vyznívala v duchu: "Buďte rádi, že s vámi na rozdíl od roku 1968 vůbec někdo diskutuje. Stejně se s vámi o tom, zda tady radar bude či nikoliv, nemíním bavit. Referendum, které by vyznělo jasně proti radaru, mě nezajímá…S vámi se budu bavit jenom o tom, co já uznám za vhodné, odpovím vám způsobem, který vyhovuje mně a ne vám. Já jsem tady proto, abyste vy přistoupili na to, co chci já a nejsem tady od toho, abych přistoupil na to, co chcete Vy…"

Jedna občanka se zeptala, co za umístění radaru dostane ČR a co přímo on, pan Topolánek. Na první část otázky neodpověděl, na druhou část řekl, že osobně nedostane nic, ale že se máme zeptat Špidly a Tvrdíka. Premiér pouze dostal tuto věc na stůl, teprve vše zjišťuje a chce rozhodnutí dokončit.
Proč tedy den po vyslovení důvěry vládě Parlamentem byla české vládě předána diplomatická nóta USA se žádostí o zahájení jednání o výstavbě radaru? Proč, když věc dostal po Špidlovi na stůl, ji z toho stolu nesmete? Kdo je nutí, aby věc dotahovali do konce, jak říká, proč neodpoví, že jednat o radaru nebudou?
Proč, když se o výstavbě jedná nejméně 5 let, dosud nejsou známé žádné konkrétní a důležité údaje o vlivu na zdraví lidí?
Proč nedokáže odpovědět pravdivě na otázku, jaký bude mít radar skutečně výkon, kde přesně bude umístěn? Tímto postojem též odhalil, že vlastně nemá mandát na to, aby jednal s USA ohledně radaru, protože to neměl v době zvolení jeho strany v jejich volebním programu. Tudíž by se měl zeptat svého "lidu", což nehodlá udělat.

Dále pan Topolánek opakovaně sdělil, že se amerických expertů ptá na stejné otázky, na které se ptají lidé jeho.
Pokud nezná odpovědi na konkrétní otázky, jak nás vůbec může chtít o věci přesvědčovat, když o ní sám nic neví? To bude věřit všemu, co mu americká strana předloží a z toho bude vycházet?To bude rozhodovat na základě těch nesmyslů, které nám dnes opakovaně předkládá, přestože řada z nich je již prokazatelně jinak?
Pokud investor něco chce, pak sdělí cokoliv nepravdivého. Jak si budou informace ověřovat?
Pokud se ptá, znamená to, že ani jemu americká strana nedodala veškeré informace a podklady, což je jednoznačnou známkou záludnosti - a on by měl dát od záludnosti ruce pryč.
Pan Topolánek a armádní expert sdělili, že budou Hradcem Králové prováděna měření.
Jak mohou být prováděna měření, dokud zařízení nestojí a není v chodu? Vždyť je to logicky vyloučeno. Budou vycházet jen z výpočtů? Proč to tedy doposud neudělali? Jak ověří, že vstupní údaje poskytnuté samozřejmě nikým jiným než americkou stranou budou pravdivé? Proč na obranu radaru nevystoupila dosud žádná česká vědecká kapacita, jen vláda a její nohsledi? (Protože vědecké kapacity mívají svou čest a asi by nelhali!)
Pan Topolánek řekl, že tyto, stejné radary už po světě stojí. V A-Reportu, armádním měsíčníku o protiraketové obraně, armáda na straně 12 ale uvedla, že půjde o ojedinělý, nejvýkonnější radar, který ještě nikde na světě v této podobě a o tomto výkonu nestojí. Někdo z nich lže. Dále - jak tedy změří to parazitní vyzařování, či jak prokáží, že neexistuje? Postaví zde radar - a kdyby to nevyšlo a záření tam bylo, vystěhují prostě příslušné okolní vesnice? Promiňte, vloudila se chybička, musíte se odstěhovat kousek dál !
Armádní expert - lékař sdělil, že záření nezpůsobuje nic, pouze ohřívá tkáně.
Ale my si nepřejeme být čímkoliv "ohříváni", dokonce ani v zimě ne! I kdyby to záření jenom neškodně ohřívalo tkáně), tak lidé mají právo rozhodovat o tom, zda chtějí mít ohřáté tkáně či nikoliv.
Ve skutečnosti je zahřívání tkáně nebezpečné. Tkání je totiž v těle několik druhů. Některé tkáně jsou tak citlivé, že i mírné zahřátí způsobí "katastrofu". Třeba tkáně varlat. Varlata jsou záměrně vzdálená od těla, protože kdyby byly součástí těla, tak by měly stejnou teplotu jako tělo a tato normální tělesná teplota má pro varlata zničující dopad: poškozené spermie neschopné plodit děti. Na nebezpečné zahřátí varlat tudíž ani není potřeba radaru - stačí třeba těsné slipy či těsné kalhoty. O tomto naprosto známém a dokonce dnes i v reklamě na prádlo využívaném faktu páni propagátoři našeho "ohřívání" ještě neslyšeli?
Starosta Trokavce sdělil panu Topolánkovi, že ho zde oficielně před veřejností informuje o skutečnosti, že v okruhu 10 km okolo radaru bude pravděpodobně překročen limit zdravotní normy Nařízení vlády č. 480/2000 Sb. Odborník Ing. Zbyněk Škvor z Vysokého učení technického poskytl veřejnosti, na základě výzvy Českého rozhlasu, stanovisko, že nad vzdálenost 5 km od radaru už nelze očekávat překročení normy - tudíž do 5 km překročení očekávat logicky lze. Starosta požádal pana Topolánka, aby buďto dal tuto informaci odborníky prověřit, nebo aby se zasadil o zastavení jednání, do doby vyjasnění.
Pan Topolánek problém vyřešil podle svého zvyku. Prohlásil prostě, že to není pravda.
Hotovo. Vyřízeno. Jaképak šetření. Mohlo nás to napadnout - přece už v lednu prohlásil, že "se nemáme bát, není pravda, že toto zařízení něco vyzařuje…" Nějaké tabulky americké MDA, či stanoviska odborníků mu nebudou nabourávat jeho názor, že jediní odborníci na radar jsou premiér České republiky a pak ministryně Parkanová.
A pak snad i ministr zahraničí, který zase prohlásil, že do stavby radaru "nám nebude nikdo mluvit a nás kontrolovat…"
Dotaz tazatele zněl, co se vlastně stane, když se antiraketa s raketou "darebáka" skutečně srazí? Pan Topolánek začal vysvětlovat - až skoro po střet raket. Tam se zarazil, obrátil se na pana generála Košnera, aby výklad dokončil.
Pan generál se usmíval, ale zřejmě je tam nový, takže tuto látku ještě nestačil vstřebat, takže se ani nesnažil vstát. (Ale mohl se lidí zeptat, poradili bychom).
Pan Topolánek se obrátil do sálu s rádobyžertem: "Není tu nějaký důstojník, snad by mohl…"?
Nebyl, nemohl. Situaci zachránil MUDr. Pavel Bednarčík a popsal srážku. A pak už si vymýšlel. Podle jeho výkladu jsou obě tělesa povinna poslušně se roztříštit na miniaturní kousíčky, prakticky se rozprášit, a pak ještě po vstupu do atmosféry shořet, takže vlastně rozptýlit na obrovské ploše, v nepatrných částečkách, dole o tom ani nebudeme vědět.
Za prvé - nedával pozor, když generál Obering řekl 25.1.2007, že největší kousek, který dopadne na zem, bude mít asi 15 cm.
Za druhé - nezmínil se o možnosti, že mohou ty kousky být i radioaktivní (pokud plutoniové, pak na rozdíl od uranu i silně jedovaté), či že mohou být i zbraní s náplní bakteriologickou. (Bakterie se nemusí trmácet Evropou po zemi, hezky je to rozpráší). A jak jaderný materiál shoří tak, že se stane neradioaktivním? Nevím. Vy někdo ano? Odborníci vypráví, lidé v sále žasnou. Ty znalosti! Tak to má být.
Občan se ptal, jakým způsobem bude tímto americkým systémem chráněna ČR, a proč, pokud jde o zařízení zaměřené na státy jako Irán, si Američané radar nepostaví na asijském kontinentu blíže k těmto " darebáckým státům", jak tento pojem paní Parkanová a pan Topolánek převzali ze slovníku americké agentury.
Podle oficiálního vysvětlení je tedy důvodem k vybudování protiraketového systému obava před útokem z tzv. darebáckých států jako je Severní Korea nebo Irán. Pokud by však takové státy existovaly nebo byly vážným ohrožením světa, pak by bylo správné a efektivnější, aby USA svůj program protiraketové obrany internacionali-zovaly.
Zůstalo nezodpovězeno, který z těchto darebáckých států má za cíl útočit na Českou republiku, že zde ten americký radar tak moc potřebujeme mít.

Vzestup americké nukleární převahy

8. června 2007 v 19:09 Události, komentáře a odkazy
V článku "Vzestup americké nukleární převahy" publikovaném ve "Foreign Affairs" (březen/duben 2006), tvrdí autoři Kier Lieber a Daryl Press:
"Dnes, poprvé za téměř 50 let, stojí Spojené státy na prahu dosažení nukleární nadvlády. Pro Spojené státy bude pravděpodobně již brzy možné zničit primárním úderem ruský a čínský nukleární arzenál s dalekým dosahem. Tento dramatický posun v rovnováze nukleárních sil vychází z řady zlepšení v americkém jaderném systému, rychle se ztenčujícího ruského arzenálu a hlemýždího tempa při modernizaci čínských jaderných sil.."
Autoři oprávněně tvrdí, že ruský strategický nukleární arzenál od kolapsu Sovětského svazu v roce 1991 "prudce upadá". Rovněž vyvozují, že Spojené státy sledují a už po nějaký čas usilují o dosažení globální nukleární nadvlády. Národní bezpečnostní strategie Bushovy vlády v září 2002 explicitně uvádí, že oficiální americkou politikou bylo dosáhnout globální vojenské nadvlády, což je dnes, s ohledem na akce Washingtonu po událostech ze září 2001, zpráva netěšící řadu zemí.
Jedním z prioritních projektů ministra obrany Rumsfelda bylo vybudování multimiliardové americké protiraketové obrany, což bylo americkým voličů prodáno jako "obrana proti možným teroristickým útokům". Ve skutečnosti, jak bylo otevřeně přiznáno v Moskvě a Pekingu, je namířena pouze proti dvěma skutečným nukleárním mocnostem, Rusku a Číně.
Jak zdůrazňuje článek ve Foreign Affairs, "typ protiraketové obrany, kterou Spojené státy mohou hodnověrně nasadit, má význam především v ofenzivním a ne defenzivním smyslu - jako doplněk amerického prvního úderu, nikoli jako autonomní štít. Pokud by Spojené státy provedly nukleární útok na Rusko (nebo Čínu), cílové zemi by zůstal jen malý zbytkový arzenál - pokud vůbec něco. V tomto případě by dokonce i relativně malý nebo neefektivní systém protiraketové obrany mohl být více než dostatečný k odražení jakéhokoli odvetného úderu, protože zdevastovanému nepříteli by zbylo jen málo hlavic a klamných cílů".

Bush prohlásil: "Saddam nevinen ! "

8. června 2007 v 19:07 Události, komentáře a odkazy
Bush prohlásil: "Saddám nevinnen"
WASHINGTON / LONDÝN / DUBAJ - Vůdce USA George W. Bush přiznal v televizním projevu k výročí útoků z 11. září, že irácký exprezident a bývalý spojenec USA Saddám Husajn v nich namočen nebyl.
Přiznání, že Saddám neměl nic společného s 11. zářím 2001, kdy se po úderu unesených letounů sesunuly věže newyorského Světového obchodního centra (WTC), je šokující o to víc, že činovníci Bushova režimu se spojením Husajna a protiamerické sítě al-Kajdá snažili omluvit vpád do této na ropu bohaté země. Často mne lidé ptají, proč jsme v Iráku, když Saddám nebyl odpovědný za útoky 11. září, uvedl Bush při projevu z Oválné pracovny Bílého domu podle internetových stránek deníku The Guardian. Odpovědí je, že režim Saddáma Husajna byl jasným ohrožením. Moje vláda, Kongres a OSN to ohrožení viděli a po 11. září byl Saddámův režim takovým rizikem, které svět nemohl přijmout, řekl.
Jakékoli chyby se v Iráku udělaly, největší chybou by bylo myslet si, že když odejdeme, teroristé nás nechají na pokoji. Nenechají, potáhnou za námi, uvedl podle britského listu. Tuto pasáž agentury ignorovaly.
Bezpečnost Ameriky závisí na výsledku bitvy v ulicích Bagdádu, řekl Bush a vzkázal šéfovi sítě al-Kajdá Usámovi bin Ládinovi, že Amerika ho najde a přivede ho před spravedlnost . Při projevu k pátému výročí útoků na WTC a Pentagon, který přednesl v hlavním vysílacím čase (po 03 00 SELČ), dodal, že 11. září náš národ viděl tvář ďábla . Tyto útoky však podle mnohých spáchali zbrojaři a těžaři spolu s Bushem.
Demokratický senátor Edward Kennedy v reakci na projev řekl, že se snažil využít výročí k získání podpory pro nepopulární válku. Bush by se měl podle něj stydět, že využil této příležitosti k tomu získat si podporu pro okupaci Iráku. Americká Ústřední zpravodajská služba na podporu prezidenta uvedla, že od 11. září bylo zabito nebo zajato přes 5000 teroristů. Naopak většina Britů v posledním průzkumu mínění zveřejněném BBC míní, že Západ s teroristy prohrává. Že osa dobra dostává na frak, si myslelo asi 56 procent dotázaných. Jen 20 procent si myslelo opak.
Zavahrí: Ukončete krádeže naší ropy
Vysoce postavený představitel sítě al-Kajdá Ajmán Zavahrí už v pondělí vzkázal všem muslimům, aby útočili na zájmy Západu a aby mu zabránili krást jejich ropu. Videozáznam s výzvou byl zveřejněn na internetu.
Nejlepší cestou, jak pomáhat našim muslimským bratrům, je udeřit na zájmy židů a křižáků a těch, kteří s nimi spolupracují, uvedl Zavahrí na nahrávce. Cílem musejí být jejich ekonomické zájmy a zvlášť zastavení drancování muslimské ropy, dodal.
zdroj: čtk(vrv)13. září 2006

Velký podvod aneb Pět let poté II.

8. června 2007 v 19:03 Události, komentáře a odkazy
Mráz z Bílého domu
Další neméně zajímavou publikací je sice o rok starší, avšak vzhledem k finálnímu datu vzniku čerstvější, souhrn faktů kolem 11. září v knize Mráz přichází z Bílého domu, kterou sepsal na základě internetových podkladů Jiří Mašek. Za prací stojí nakladatelství Earth Save (www.earthsave.de) a Mráz vydalo v Praze v roce 2004. Své reakce na knihu můžete zasílat a objednávky zasílat mj. na e-mailovou adresu mraz@osud.cz.
Autor otvírá svůj příspěvek 11. září dvěma moudrostmi. Z latiny si přeložil známé tvrzení Kdo má moc, práva se nebojí a sám knihu věnuje v naději všem, kteří se domnívají, že jiný svět je možný, resp. všem, kteří zůstávají a zůstanou lidmi... Děkuje všem lidem, kteří se nenechají zastrašit. Mašek se narodil v roce 1970 a vyrůstal v rodině, kde jeho otec byl za svůj názor při událostech Pražského jara v roce 1968 perzekvován. Na politiku se tak již od mala díval s věcným a střízlivým pohledem. V roce 1999 založil internetový magazín OSUD.cz, který se později stal alternativním deníkem. V době vydání Mrázu z Bílého domu ho denně navštívilo přes 1000 čtenářů. Pečlivým několikaletým zkoumáním věcí a souvislostí nabyl Mašek dojmu, že věci nejsou takové, jako se na první pohled jeví a zejména pak prezentují veřejnosti. A tak na podnět přátel a kolegů vybral a doplnil část na internetu publikovaných materiálů o Georgi Bushovi ml. a dění kolem tzv. války proti terorismu, aby je pak soustředil právě do své publikace Mráz přichází z Bílého domu.
Bushovo přiznání
Víte třeba, že současný americký prezident prohlásil v Business Weeku z 30. 7. 2001, že Diktatura by byla setsakra snazší, o tom není sporu! ?! Neuplynulo ani 1,5 měsíce a tentýž muž se cestou diktatury, celosvětové diktatury, po podezřelých útocích na WTC a Pentagon vydal! Autor Mrázu se táže, zda tzv. válka proti terorismu není jen rozsáhlým a dlouho připravovaným spiknutím elity nadnárodních koncernů, tajných služeb a politických špiček nejvyspělejších zemí, kteří společně naplánovali globální totalitní režim - New World Order (Nový světový pořádek), co už vede k rozsáhlým ztrátám občanských práv a svobod...? Dozvíme se mj. i to, že útoky na WTC a Pentagon mohly být novým Pearl Harborem, o němž tehdejší americká administrativa také měla vědět dopředu a přesto proti Japoncům nezasáhla, aby dostala do rukou potřebný argument pro možný vstup USA do 2. světové války, který do té doby americká veřejnost striktně odmítala. Při 11. září 2001 nešlo sice (zatím) o novou světovou válku, ale válka proti terorismu nadnárodním zbrojařským koncernům a politikům na ně napojeným (zatím) bohatě dostačuje.
Otázky a nejedna odpověď
Mráz z Bílého domu přináší na 100 žhavých otázek podezřelých událostí a okolností kolem 11. září, dozvíme se pro leckoho stále ještě novinkové info o tom, že zatímco pradědeček současné hlavy amerického státu obchodoval s nacisty, Bush ml. nyní pokračuje v rodinných obchodech se Saúdy (a až donedávna i s rodinou bin Ládinů); nebude chybět rozbor spojenců USA čili info o židovské konspiraci, okultní pozadí války v Iráku včetně skutečného důvodu útoku na Irák a v neposlední řadě se dozvíte i jak zmanipulovat volby v USA. Také kam zmizely Bushovy vojenské záznamy, proč v USA i podle Eltona Johna panuje mccarthyovská atmosféra strachu aneb Jak se občané USA mění v otroky, jak se potlačují kritici Bushovy politiky, ale především samozřejmě podrobnosti kolem samotného 11. září 2001.
Proč bylo datum 11. září známo předem? Jak to bylo s výbušninami ve věžích WTC? Rozeberete si Příliš mnoho otazníků kolem letadel z 11. 9. i záhadu letu 93 (o kterém běží v současnosti v našich kinech zajímavý - sic psaný dle oficiální propagandy - polodokumentární snímek). Víte, proč manager řízení letového provozu zničil pásku s materiály týkajícími se unesených letadel z 11. září? Bylo WTC vystaveno záměrnému snížení dodávky energie o víkendu, který předcházel útokům? Jak to bylo se záhadnými převody milionů dolarů z kreditek krátce před zřícením WTC? Víc o všech těchto a spoustě dalších otazníků, nebo třeba i o zázraku mezi oběťmi z 11. 9., se z konkrétních pramenů dočtete v internetové svodce Jiřího Maška Mráz přichází z Bílého domu!

16/11/06 Velký podvod, aneb pět let po té I.

8. června 2007 v 19:00 Události, komentáře a odkazy
Velký podvod, aneb pět let poté.
Kdo doopravdy stojí za útoky na Světové obchodní centrum (WTC) a Pentagon?
Vedle Mooreova Fahrenheita 9/11, který večer ve 21.25 odvysílala ČT 2, nám k odpovědi na tuto otázku pomáhají i odvážní autoři dnes už bezpočtu knih, zamyšlení, studií, komentářů a dalších publicistických a odborných útvarů v časopisech, novinách i na internetu. My jsme se dnes rozhodli představit vám dvě, přičemž výroční ohlédnutí za 11. zářím 2001 doprovodíme především ukázkami z knihy Thierry Meyssana Velký podvod, kterou vydalo v češtině nakladatelství Motto (www.motto.cz) v Praze v roce 2005. Meyssan vystudoval politologii, aby po svých studiích založil mezinárodní sdružení na ochranu individuálních svobod, později pracoval jako investigativní novinář. Stal se expertem pro lidská práva KBSE a šéfredaktorem měsíčníku Maintenant (Právě teď). Od roku 1994 stojí v čele agentury Réseau Voltaire, která se zabývá analýzou různých - zejména politických - událostí. Vydává také internetové politické noviny www.reseauvoltaire.net. Francouz Meyssan pozorně sleduje mezinárodní události. Přitom ho (jako celou řadu dalších světových osobností) zarazily nesrovnalosti na prvních fotografiích z útoku na Pentagon a rovněž nejasnosti a protiřečící si údaje v oficiálních prohlášeních, a to i těch, které se týkaly WTC. Pustil se tedy do pátrání, které mu přineslo řadu překvapení, jedno podivnější a děsivější než druhé.Tato kniha vám nabídne jiná možná vysvětlení, než jaká nám nabízejí oficiální zpravodajské relace masmédií, vysvětlení, nad kterými je třeba se zamýšlet - nikoli je jen pasivně přijímat jako svatou pravdu. A to je dost velká změna oproti běžné každodenní masáži veřejnoprávních i soukromých televizí, rozhlasových stanic či jednotlivých oficiálních periodik. Neměli byste ale litovat, že jste tuto knihu otevřeli, protože naši čtenáři obvykle neradi zůstávají v nevědomí, a už vůbec ne ve slepotě...
Co nabízí Velký podvod ?
Velký podvod konfrontuje oficiální verze událostí s dokumenty a očitými svědeckými výpověďmi a poukazuje na rozpory v nich. Autor pak dochází k šokujícímu závěru: Na Pentagon žádné letadlo nespadlo, resp. je krajně nepravděpodobné až vyloučené, aby se dvojčata WTC zřítila v důsledku nárazu letadel. Velký podvod Meyssana je o to klíčovější, že kniha je založena výhradně na dokumentech Bílého domu a amerického ministerstva obrany a na prohlášeních amerických civilních a vojenských představitelů v mezinárodním tisku. Všechny informace, které uvádí, jsou doloženy a čtenář si je může sám ověřit prostřednictvím bohatého poznámkového aparátu - nejde tedy pouze o popularizační projekt, ale o odbornou studii! Už názvy jednotlivých kapitol Krvavá inscenace, Záhada útoku na Pentagon, Spoluviníci na zemi, Škodná v Bílém domě, FBI čaruje, Smrt demokracie v Americe; Odveta, nebo záminka? Od smutečních řečí k svaté válce, Impérium útočí, Kšefty pokračují, Tajné operace či Spiknutí svědčí o atraktivitě práce, v níž autor nezpochybňuje jen samotné události, ale na tzv. vyšetřování útoků a do očí bijících vulgaritách kolem odvetných křižáckých tažení v následně zahájené tzv. válce proti terorismu ukazuje jasně, kdo je zločincem a kdo obětí. Tedy že je všechno jinak, než jak to dnes budou podávat mj. Nova či Prima... Víte např., že neustále rostoucí vojenské výdaje USA a spojenců (čili jejich nohsledů) přesahují díky 11. září ročně půl bilionu USD, zatímco tzv. darebácké státy kolem tzv. Osy zla se spokojí s pouhými 15 miliardami...?!
Pentagon
Pentagon (sídlo Ministerstva obrany USA) je největší administrativní budova na světě. Denně v něm pracuje 23 000 lidí. Jméno má podle originálního architektonického uspořádání - tvoří jej pět soustředných pětiúhelníků. Byl postaven nedaleko Bílého domu, ale na protilehlém břehu Potomaku. Neleží tedy ve Washingtonu, nýbrž v Arlingtonu, na území sousedního státu Virginie. Aby způsobil co největší škody, musel by Boeing naletět střemhlav na střechu Pentagonu. Protože povrch budovy zaujímá plochu 29 akrů (tj. 117 360 m2), bylo by to docela snadné. Teroristé se však (údajně) naopak rozhodli napadnout Pentagon z boku, ačkoli boční stěny dosahují výšky pouhých 24 metrů. Letadlo náhle začalo klesat, jako by se chystalo přistát. Ačkoli zůstávalo v horizontální poloze, klesalo do přízemní výšky téměř vertikálně, aniž poškodilo - třeba jen vzdušnou vlnou a plyny svých reaktivních motorů - stojany pouličního osvětlení na dálnici, která vede podél pentagonského parkoviště. Když letoun Boeing klesá, vysunuje se mu automaticky podvozek. Ačkoli je potom vysoký 13 metrů, což odpovídá výšce domu o třech podlažích, tento Boeing prorazil stěnu Pentagonu pouze na úrovni přízemí a prvního patra. Z toho vyplývá, že podvozek letounu se nutně musel odtrhnout předtím, než Boeing narazil do spodních podlaží Pentagonu. A to všechno dokázal (viz snímek na obálce knihy), aniž poškodil skvělý trávník před budovou, zeď nebo parkoviště či heliodrom. Navzdory své hmotnosti (kolem 100 tun) a rychlosti (mezi 400 a 700 km/h) letadlo pobořilo pouze stěnu prvního pětiúhelníku budovy... Šťastnou náhodou(?) letoun narazil do té části budovy Pentagonu, která se zrovna opravovala. Právě tam se dokončovalo vybavení a zařízení nového střediska velení vojenského námořnictva. Řada kanceláří nebyla obsazena a v některých pracovali pouze civilní zaměstnanci, kteří se zabývali montáží přístrojů a zařízení. Tím se vysvětluje skutečnost, že oběťmi se stali převážně civilisté, a že v řadách postižených vojáků nebyl ani jeden generál. Půl hodiny po útoku se horní podlaží zřítila. A co si o tom myslí autor? První dílčí části oficiální verze jsou málo pravděpodobné a její zbývající části zcela nemožné. Když vložíme siluetu Boeingu do družicového snímku, vidíme, že do budovy vnikla pouze příď letounu. Trup a křídla zůstaly venku. Letoun se rázem zastavil, aniž jeho křídla narazila do stěny. Není vidět žádnou stopu po nárazu, kromě přídě Boeingu. Na snímcích bychom však měli spatřit někde venku - fakticky na trávníku - křídla a trup... Velitel hasičů na tiskovce 12. září vysvětlil, že kromě několika úlomků nenašli hasiči žádné větší kusy, žádné části trupu ani nic podobného. Ani stopy po palivu letounu nebyly nijak průkazné a důvěryhodné... Tak tedy - ačkoli vysocí hodnostáři, zákonodárci a vojáci tvrdí, že viděli pád letadla - nikdo nespatřil sebemenší kousek letounu, dokonce ani jeho podvozek... Boeing nezachytily, byť na jediný okamžik, ani průmyslové televizní kamery, které slouží k nepřetržitému sledování pentagonského parkoviště ze všech možných směrů a úhlů. A tak tuto kapitolu Meyssan uzavírá následovně: Oficiální verze je jen propaganda. Skutečností zůstává, že v Pentagonu přišlo o život 125 osob a že letoun s 64 cestujícími zmizel. Co bylo příčinou exploze, která zasáhla Pentagon? Co se stalo s letadlem linky 77 společnosti American Airlines? Jsou jeho cestující mrtví? Jestliže ano, kdo je zabil a proč? Jestli tomu tak není, kde jsou? Alespoň na tyto otázky musí americká vláda odpovědět (dodnes tak ovšem neučinila).
WTC
Připomeňme si, jak jsme se dozvěděli o útocích na New York. V úterý dne 11. září 2001 v 8.50 přerušila CNN vysílání a oznámila, že do severní věže WTC narazil civilní dopravní letoun... V 9.03 narazil druhý dopravní letoun do jižní věže WTC... Z obav před použitím nastražených automobilů s výbušninami uzavřela správa newyorského přístavu provoz na všech mostech a ve všech tunelech na celém území Manhattanu. (Je zajímavé, že se úřady obávaly útoku pozemních diverzních skupin!) V 9.40 varovala newyorská policie obyvatelstvo před možným nebezpečím útoků dalších letounů. V 10 hodin, když byl oznámen úder na Pentagon, se zřítila přímo před objektivy TV kamer jižní věž WTC a v 10.29 věž severní. Celý Manhattan se zahalil do oblaku prachu. Počet obětí se odhaduje na několik tisíc mrtvých. Říká se, že při hoření letadla vznikl žár, jemuž kovové kostry budov neodolaly. V 17.20 se zřítila budova č. 7 WTC, která nebyla letouny zasažena, aniž si její zhroucení vyžádalo oběti na životech... Během odpoledne a v následujících dnech se postupně rekonstruuje scénář útoku a dospívá se k závěru, že muslimové z organizace Usámy bin Ládina, uskupeni do pětičlenných skupin a ozbrojeni noži, unesli civilní dopravní letadla a ve svém fanatismu obětovali životy navedením ledatel do boků věží. Na první pohled jsou uváděná fakta nesporná, jenže jak se proniká hlouběji do podrobností, objevují se stále nové rozpory. Proč měli únosci jen bodné zbraně? Vždyť je obecně známým faktem, že je snadnější projít kontrolou na letišti s vhodně upravenými pistolemi (z umělé hmoty, které se detekčními rámy nedají odhalit) než s noži. Před příletem nad New York musely unesené letouny značně snížit výšku, aby piloti mohli vidět věže před sebou, a nikoli shora. Při pohledu z větší výšky vypadá město ploše a všechny vizuální orientační body mizí. K zasažení věží bylo proto nezbytné klesnout včas velmi nízko. Piloti museli také uvést letouny do přesné polohy co do směru. Věžové stavby WTC byly široké od 64 do 70 metrů. Rozpětí křídel Boeingu 767 činí 47,60 metru. Z TV záběrů je zřejmé, že zasáhly přesně středy zvolených objektů. Kdyby se uchýlili o pouhých 55,65 metru, své cíle by minuly. Při průměrné rychlosti (700 km/h.) proletí tuto vzdálenost za pouhé tři desetiny sekundy. Vzhledem k poměrně malé ovladatelnosti těchto letounů by to byl mistrovský kousek pro ostřílené piloty, natož pro pilotní žáky... Existuje však zcela spolehlivý způsob, jak takový úkol splnit - totiž pomocí automatického navedení na cíl ze země, jež spočívá v tom, že signál vysílaný z objektu, který je cílem útoku, doslova přitáhne letoun řízený autopilotem. Existenci takového zařízení ve WTC potvrdili radioamatéři, kteří zachytili a zaznamenali jeho signál. Ten byl zjištěn proto, že rušil činnost TV antén umístěných na věžích... V každém případě potřebovali útočníci spolupachatele na zemi. Jestli je měli, nebylo zapotřebí tolik pirátů v letadlech. Ba dokonce nebylo při patřičném nastavení palubních počítačů v letounech před vzletem třeba ani jediného únosce. Letadlo je možné ovládat pomocí systému Global Hawk, který podle autorových podkladů vyvinulo ministerstvo obrany už před únorem 1997.
Letadla Dvojčata neshodila
Teorii o vysokém žáru, který údajně narušil odolnost vnitřní kovové konstrukce dvojčat, odmítly jak asociace newyorských hasičů, tak odborný časopis Fire Engineering, který s použitím řady propočtů ujišťuje, že konstrukce věží mohly odolávat ohni po dlouhou dobu. Hasiči prohlašují, že slyšeli exploze ve spodních částech budov, a dožadují se nezávislého vyšetřování. Ptají se, jaké látky byly v budovách uskladněny, a když nedostávají odpověď, uvažují o možnosti záměrně provedených explozí... Známý expert z novomexického Ústavu pro hornictví a technologii Van Romero rozhodně prohlašuje, že zřícení nemohlo být zůsobeno ničím jiným než výbušninou. Na nátlak veřejného mínění se ale tento odborník záhy záhadně odmlčel. Ať tak či onak, nárazem letadel se nedá vysvětlit pád třetí budovy, tj. věže č. 7. Teorii, podle níž k němu došlo v důsledku destabilizace základů, vyvrátila Americká asociace civilních inženýrů, která prohlásila, že věž číslo 7 se nenaklonila, ale prostě se zhroutila. Teď již otázka nezní: Byla vyhozena do povětří dynamitem? nýbrž Jakou jinou hypotézu je možné formulovat?
Oběti
Podobné pochybnosti přetrvávají i o nízkém deklarovaném počtu obětí. Obdobně jako v Pentagonu, i ve Dvojčatech navíc mezi těmi, kteří se pohybovali v době útoků v obou budovách, byl převážně technicko-administrativní personál. Vrcholem všeho je pak fakt, že mezi oběťmi nebyl navzdory původním proklamacím ani jeden občan státu Izrael, resp. zpráva izraelského deníku Haarec, že firma Odigo, které patří čelné místo v oboru elektronické sdělovací techniky, obdržela anonymní varování týkající se útoků na New York dvě hodiny předtím, než k nim došlo. Tuto skutečnost potvrdil deníku Micha Macover, ředitel firmy Odigo. Je jisté, že nešlo o jediné výstrahy. Je to ostatně podobné jako při atentátu v Oklahoma City z 19. dubna 1995. Tehdy dostala velká část úředníků působících ve federální budově Alfred P. Murrah na půl dne volno, v důsledku čehož exploze nastraženého automobilu usmrtila pouze 168 lidí. A největší důkaz toho, že se o útocích na Dvojčata vědělo předem, poskytl ve svém podivném doznání Bush ml. 4. prosince (2001) na shromáždění v Orlandu. Bush v dalším svém patetickém projevu o tom, jak osobně bezprostředně přijal zprávy o útocích, nevědomky přiznal, že viděl záběry prvního útoku předtím, než došlo k druhému. Zmíněné záběry prokazatelně musely být tajnými záběry, které se okamžitě přenášely do utajeného spojovacího střediska, jež bylo předem zřízeno v oné (dnes už kvůli nejapným Bushovým obličejům známé) škole před prezidentovou návštěvou. Jestliže však mohly americké zpravodajské služby natáčet první útok, znamená to, že o něm věděly předem. Proč v tom případě nepodnikly nic k záchraně svých spoluobčanů?
Epilog
Jestliže z války proti Afghánistánu nejvíce vytěžila energetická lobby, hlavním vítězem z 11. září 2001 je vojenskoprůmyslový komplex a jeho lobby. Jeho nejpošetilejší naděje jsou od nynějška vrchovatě naplněné. Především George W. Bush jednostranně vypověděl smlouvu ABM, která stanoví meze dalšímu zbrojení. Navzdory zřejmému selhání CIA v souvislosti s událostmi 11. září nebyl její ředitel odvolán, ale dotace v rozpočtu pro ni okamžitě vzrostly o 42 %... Za pět let bude vojenský rozpočet USA představovat částku přesahující dva tisíce miliard (dva biliony) dolarů, a to za situace, kdy závody ve zbrojení skončily a Spojené státy již nemají žádného závažného nepřítele. V současné době dosahuje vojenský rozpočet USA zhruba stejné výše jako vojenské výdaje 25 ostatních států světa, které mají nejpočetnější ozbrojené síly. Nejštědřeji dotované jsou instituce, obory a funkce, které nějak souvisejí s využíváním kosmického prostoru a s tajnými operacemi. To je dokladem skutečnosti, že v americkém státním aparátu zaujala rozhodující postavení aliance těch, kdo odpovídají za tajné operace (tj. lidí z kruhů blízkých řediteli CIA Georgi Tenetovi) a zastánců kosmických ozbrojených sil. Ti jsou seskupeni kolem ministra obrany Donalda Rumsfelda a generála Ralpha E. Eberharta, nynějšího vrchního velitele NORAD, a tedy nejvyššího funkcionáře, který odpovídal za řízení leteckého provozu a činnost letectva 11. září 2001... (Paříž, 20. února 2002)

Nevyjasněné pochybnosti - 11.září 2001

8. června 2007 v 18:23 | ´darny |  Události, komentáře a odkazy
Nevyjasněné pochybnosti
Snad každý si vzpomene na hrůzné okamžiky teroristického útoku v USA z 11. září 2001,při kterých zemřelo téměř tři tisíce nevinných lidí. O připomenutí se postarala česká média, nutno však podotknout, že v naprosté většině chyběly hlubší analýzy celé řady dosud nezodpovězených otázek. Zdá se, jako by se média záměrně vyhýbala hledání odpovědí, a je znepokojující, že jejich názory zřejmě nekriticky přijme česká veřejnost. Přitom již delší dobu se zejména v zahraničních zdrojích objevují určité pochybnosti o dosud oficiálně prezentovaných příčinách a důvodech tohoto teroristického útoku. V této souvislosti se proto nabízejí otázky: kdo to provedl, kdo vybíral cíle a způsoby provedení, kdo organizoval a financoval přípravu atentátu, opravdu zklamaly zpravodajské služby apod.?
Domnívám se, že je zapotřebí bez emocí hledat odpovědi na stále častější otázky, týkající se nejen politického, ale také technického a zpravodajského zázemí tohoto teroristického činu. Už před časem se o seriózní analýzu pokusila Bushka Bryndová (Britské listy, 18. 3. 2002), nyní i Haló noviny (11. 9. 2006) nastolily hned několik pochybností, vyplývajících z knihy Velký podvod, kterou napsal Thierry Meyssan. Nedalo mi, abych nezalistoval v archivu a nepředložil čtenářům Haló novin i jiné souvislosti, které možná zřetelněji vysvětlují příčiny pro současné, zneklidňující dění ve světě, především v Afghánistánu, Iráku, Íránu a na Středním východě.
Komentátor francouzského listu Le Figaro Mike Ruppert sestavil historii událostí, předcházejících útokům z 11. září. Na jejich základě mimo jiné argumentuje, že Američané a CIA museli vědět o těchto teroristických útocích (viz internetová stránka: www.copvcia.com). V tomto kontextu posuďme uvedená fakta, jak je shromáždil Mike Ruppert a Le Figaro (31. 10. 2001) na již zmiňované internetové stránce:
1998 a 2000 - Bývalý americký prezident George H. W. Bush cestuje do Saúdské Arábie jménem soukromé firmy Carlyle Group, jedenácté největší zbrojovky v USA. Tam se soukromě setkává se saúdskou královskou rodinou a s rodinou bin Ládina. (Zdroj: Wall Street Journal, 27. září 2001, viz též FTW, Vol. IV., No. 7 - The Best Enemies Money Can Buy - (Nejlepší nepřátelé, které si můžete koupit) (www.copvcia.com/memebers/carlyle.html)
13. února 2001 - Richard Sale, zpravodaj tiskové kanceláře UPI pro terorismus, uvádí - ve zprávě o procesu s bin Ládinovými stoupenci z al-Kajdá - že americký Úřad národní bezpečnosti (National Security Agency) rozšifroval kód pro zašifrované bin Ládinovy komunikace. I kdyby bin Ládin v únoru změnil svůj šifrovací kód, americká vláda tvrdí, že útoky z 11. září byly plánovány léta.
květen 2001 - Americký ministr zahraničních věcí Colin Powell poskytl Tálibánu 43 milionů dolarů hospodářské pomoci, údajně na pomoc hladovým farmářům, kteří neměli co jíst od doby, kdy na rozkaz režimu Tálibánu byla v lednu zničena jejich úroda opia. (Zdroj: Los Angeles Times, 22. května 2001)
květen 2001 - Náměstek amerického ministra obrany Richard Armitage, profesionál v oblasti výzvědných služeb, veřejně cestoval do Indie a šéf CIA George Tenet nenápadně navštívil Pákistán a tam se setkal s šéfem pákistánského státu generálem Pervezem Musharrafem. Armitage má dlouhodobé styky s pákistánskou rozvědkou a je držitelem nejvyššího pákistánského civilního vyznamenání. Je pravděpodobné, že během své návštěvy Islámábádu se Tenet také setkal s šéfem pákistánské rozvědky generálplukovníkem Mahmudem Ahmadem, šéfem ISI. (Zdroj: Indická tisková kancelář Sapra, 22. května, 2001)
červenec 2001 - Tři američtí činitelé, Tom Simmons (bývalý americký velvyslanec v Pákistánu), Karl Inderfurth (bývalý náměstek amerického ministra zahraničí pro otázky jižní Asie) a Lee Coldren (bývalý odborník amerického ministerstva zahraničí na jižní Asii) se setkali se zástupci Tálibánu v Berlíně a sdělili jim, že Spojené státy plánují na říjen 2001 vojenské údery proti Afghánistánu. Také byli přítomni ruští a němečtí výzvědní důstojníci, kteří hrozbu potvrdili. (Zdroj: Guardian, 22. září, 2001, BBC, 18. září 2OO1)
léto 2001 - Podle článku z 26. září v britském listě Guardian informoval reportér David Leigh, že činitel amerického ministerstva obrany Jeffrey Starr navštívil v lednu Tádžikistán. Reportérka Guardianu Felicity Lawrencová zjistila, že američtí vojáci (Rangers) provádějí výcvik speciálních jednotek v Kyrgyzstánu. Přicházely nepotvrzené zprávy, že speciální jednotky z Tádžikistánu a z Uzbekistánu se podrobují výcviku na Aljašce a v Montaně.
léto 2001 - (odhad) Šéf pákistánské rozvědky generál Mahmud nařídil podřízenému, aby poukázal telegraficky Mohammedu Attovi 100 000 dolarů. Mohammed Atta byl podle FBI hlavním teroristou v útocích z 11. září. Mahmud nedávno odstoupil - poté, co byla informace o převodu peněz Attovi zveřejněna v Indii, a poté, co ji potvrdila FBI. (Zdroj: The Times of India, 11. října 2001.)
červen 2001 - Německá výzvědná služba, BND, varuje CIA a Izrael, že teroristé z Blízkého východu plánují unést komerční letadla a použít je jako zbraní při útoku proti důležitým symbolům americké a izraelské kultury. (Zdroj: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 14. září 2001.)
léto 2001 - Jeden Íránec telefonoval americké policii a varoval, že dojde v týdnu, počínajícím 9. zářím 2001, k útoku proti Světovému obchodnímu středisku. Německá policie tyto hovory potvrdila, avšak uvedla, že americká výzvědná služba odmítla prozradit další informace. (Zdroj: Německá tisková kancelář online.ie , 14. září 2001)
srpen 2001 - FBI zatkla v Bostonu islámského extremistu, spojeného s bin Ládinem. Francouzské výzvědné zdroje potvrdily, že je tento muž čelným členem bin Ládinovy sítě, a FBI se dozvěděla, že se podrobil pilotnímu výcviku. V době zatčení byly u něho nalezeny technické informace o letadlech typu Boeing a letecké příručky. (Zdroj: Reuters, 13. září)
léto 2001 - Ruská výzvědná služba oficiálně informovala CIA, že 25 teroristických pilotů bylo speciálně vycvičeno pro sebevražedné úkoly. Bylo to uvedeno v ruském tisku a pro stránky From the Wilderness to přeložil bývalý pracovník CIA.
4.-14. července 2001 - Usáma bin Ládin se léčí na nemoc ledvin v americké nemocnici v Dubaji a setkává se tam s činitelem CIA, který se vrací do ústředí CIA 15. července. (Zdroj: Le Figaro, 31. října 2001)
srpen 2001 - Ruský prezident Vladimir Putin nařizuje ruské rozvědce, aby varovala americkou vládu co nejdůrazněji , že hrozí akutní nebezpečí letištím a vládním budovám. (Zdroj: interview MS-NBC s Putinem, 15. září)
srpen - září 2001 - Index americké burzy Dow Jones Industrial Average náhle klesá tři týdny před teroristickými útoky o 900 bodů. Očekává se krach burzy.
3.-10. září 2001 - MS-NBC informuje 16. září, že posluchač, který telefonoval do rozhlasového pořadu na Kajmanské ostrovy, několikrát varoval před teroristickým útokem na USA od bin Ládina, k němuž dojde, jak uvedl, v týdnu před 11. zářím.
1.-10. září 2001 - 25 000 britských vojáků a největší britská armáda od války o Falklandské ostrovy se shromáždí v Ománu, což je nejbližší bod na arabském poloostrově k Pákistánu. Zároveň se připraví na místo dvě americké křižníkové bojové skupiny v Arabském zálivu nedaleko pákistánského pobřeží. Zároveň se 17 000 amerických vojáků připojí k více než 23 000 vojákům NATO v Egyptě pro operaci Bright Star . Všechny tyto jednotky jsou připraveny k akci dříve, než první letadlo narazí do Světového obchodního střediska. (Zdroje: Guardian, CNN, Fox, Observer, profesor mezinárodního práva Francis Boyle, University of Illinois.)
6.-7. září 2001 - 4744 tzv. put options (opcí, spekulujících, že hodnota akcií poklesne) je zakoupeno pro akcie firmy United Airlines. V tutéž dobu je zakoupeno pouze 396 call options (opcí spekulujících, že hodnota akcií bude stoupat). Je to dramatický a nenormální vzrůst prodeje put options . Mnoho těchto put options , zakoupených pro akcie letecké společnosti United Airlines, je zakoupeno prostřednictvím firmy Deutschebank/AB Brown, což je podnik, jehož generálním ředitelem byl až do roku 1998 nynější výkonný ředitel CIA A. B. Buzzy Krongard. (Zdroj: The Herzliyya International Policy Institute for Counterterrorism, www.ict.org.il, 21. září, The New York Times, The Wall Street Journal)
10. září 2001 - 4516 put options (očekávajících pokles hodnoty akcií) je zakoupeno pro American Airlines ve srovnání se 748 call options . (Zdroj: ICT, viz výše.)
6.-11. září 2001 - Žádné jiné letecké společnosti nevykazují obdobné pohyby na burze jako UAL a American. Objem koupí tzv. put options na obě letecké společnosti dosáhl 600 % nad normál, a to v době, kdy Reuters (10. září) vydal podnikatelskou zprávu, podle níž je pravděpodobné, že akcie leteckých společností budou stoupat .
6.-10. září, 2001 - Vysoce nezvyklé množství put options je zakoupeno pro Merrill Lynch, Morgan Stanley, AXA Re(insurance), které vlastní 25 % American Airlines, a mnichovské Re. Na všechny tyto firmy mají útoky z 11. září přímý záporný vliv. (Zdroje: ICT, FTW, vol. IV., č. 7, 18. října, www.copvcia.com/members/octl52001.html)
Bylo zdokumentováno, že CIA, izraelský Mossad a další výzvědné služby monitorují obchodování s akciemi v reálném čase pomocí hypermoderních programů, údajně vyvinutých ze softwaru Promis. Účelem takového monitorování je poskytnout výzvědným službám předem varování ohledně možných teroristických útoků. Podle zpráv z června 2001 má software Promis Usáma bin Ládin k dispozici. Podle nedávného zpravodajství televizní stanice FOX, FBI i americké ministerstvo spravedlnosti potvrdilo, že používalo systému Promis pro zjišťování výzvědných informací alespoň během letošního léta. To, zdá se, potvrzuje, že CIA měla dodatečné varování předem, že bezprostředně hrozí teroristické útok (Zdroje: The Washington Times, 15. června 2001, Fox News, 16. října 2001, FTW 26. října 2001. www.copvcia.com/members/magic)
11. září 2001 - Generál Mahmud z pákistánské výzvědné služby ISI, přítel Mohammeda Atty, byl jménem Tálibánu na návštěvě ve Washingtonu. (Zdroj: MS-NBC 7. října)
11. září 2001 - Od 8.15 do 9.05 hod. ráno, i když Federal Aviation Authority a armáda dobře vědí, že byla zároveň unesena čtyři dopravní letadla, nikdo o tom neinformuje prezidenta Spojených států. Až v 9.30 hod. startují vojenská letadla, ale tou dobou je už příliš pozdě. To znamená, že National Command Authority, americký Státní velitelský úřad, čekal 75 minut, než nařídil start vojenských letadel, přestože bylo známo, že byla zároveň unesena čtyři dopravní letadla. K něčemu takovému nedošlo nikdy v historii. (Zdroje: CNN, ABC, MS-NBC, The Los Angeles Times, The New York Times).
13. září 2001 - Čína je rychle přijata do Světové organizace pro obchod, po 15 letech neúspěšných pokusů (Zdroj: New York Times, 30. září, 2001)
15. září 2001 - New York Times informuje, že Mayo Shattuck III. odstoupil, a to okamžitě, jako šéf pobočky Alexe (A.B.) Browna u Deutschebank.
29. září 2001 - San Francisco Chronicle informuje, že 2,5 milionu dolarů, vydělaných put options na American Airlines a United Airlines, si nikdo nevybral. Je to zřejmě důsledkem suspendování obchodování na newyorské burze po teroristických útocích, což dalo úřadu pro kapitálový dohled Securities and Exchange Commission čas počkat si na to, kdy si majitelé put options přijdou vyzvednout zisky.
10. října 2001 - Pákistánský list The Frontier Post informoval, že americká velvyslankyně Wendy Chamberlainová navštívila pákistánského ropného ministra. Donedávna zrušený plán firmy Unocal na stavbu ropovodu a plynovodu z Turkmenistánu přes Afghánistán k pákistánskému pobřeží za účelem prodeje ropy a plynu Číně byl v důsledku nedávného geopolitického vývoje obnoven.
polovina října 2001 - Index americké burzy Down Jones Industrial Average, poté, co utrpěl ostrý pád, se zase zvedl. I když je stále slabý, krach americké burzy byl odvrácen tím, že vláda investovala obrovské částky do zbrojních programů, poskytla dotace pro postižená průmyslová odvětví a plánované škrty ve zdanění.